Aanvraagformulier voor het bekomen van een afschrift van bouwplannen

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Een kopie van een bouwplan wordt enkel afgeleverd aan de eigenaar van het onroerend goed als hij zowel schriftelijk bewijs heeft van eigendom als deze ondertekende verklaring op eer toevoegt aan de aanvraag.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1 Contactgegevens van de eigenaar

Contactgegevens van de aanvrager

3 Adres van het onroerend goed waarvan een afschrift van het bouwplan wordt opgevraagd

4 Bewijsstukken van eigendom

5 Overzicht opgevraagde afschriften van bouwplannen met dossiernummer

Ikzelf als aanvrager, ben eveneens eigenaar van het goed waarover ik info opvraag: *
Adresgegevens eigenaar

(1)De van u verkregen gegevens worden door de gemeente Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren verwerkt, ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG).

Adresgegevens aanvrager

(1)De van u verkregen gegevens worden door de gemeente Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren verwerkt, ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG).

Adresgegevens onroerend goed
Ik voeg onderstaande documenten toe: *
Afgiftewijze *

Ik weet dat ik de Belgische regelgeving inzake auteursrecht[i] overtreed wanneer ik het afschrift van de bouwplannen doorgeef aan derden die een commercieel of economische belang hebben bij dit onroerend goed, zoals bijvoorbeeld aannemers, architecten en immobiliënkantoren.

Ik verklaar hierbij dat ik de eigenaar ben van het hierboven vernoemd onroerend goed en dat ik het bekomen afschrift  van het bouwplan enkel voor privégebruik zal aanwenden.


[1] Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek