Woonzorgcentrum

Een woonzorgcentrum (WZC, vroeger gekend als rusthuis of bejaardentehuis) biedt permanente opvang en verzorging aan ouderen.

Wie 65 jaar of ouder is, kan terecht in zo een woonzorgcentrum. In de praktijk is een woonzorgcentrum in de eerste plaats bedoeld voor wie echt niet meer thuis kan wonen. Het is dus pas als andere zorgformules zoals mantel- en thuiszorg geen oplossing meer bieden en u bijna permanent verzorging en hulp of toezicht bij het wonen nodig heeft, dat u naar een woonzorgcentrum verhuist.

U heeft als bewoner van een woonzorgcentrum uw eigen kamer. Uiteraard kan u als bewoner het centrum in- en uitgaan wanneer u dat wilt en kunnen familieleden of vrienden bij u langskomen wanneer u dat wilt. U kan rekenen op extra ondersteuning, dat gaat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot verzorging en verpleging.

Voor wie dat wenst wordt ook animatie aangeboden. Dit kunnen sportieve, spel-, culturele activiteiten... zijn.

In Wetteren zijn meerdere woonzorgcentra. Het OCMW van Wetteren baat WZC Schelderust uit. Uitgebreide informatie over hun werking vindt u in deze brochure.

Voorwaarden

U kunt terecht in een woonzorgcentrum als:

  • u 65 jaar of ouder bent.
  • niet meer thuis kan wonen. Dit betekent dat u bijna permanent verzorging en hulp of toezicht bij het wonen nodig heeft en andere zorgformules zoals mantel- en thuiszorg geen oplossing meer bieden.

Procedure

U kan zich inschrijven voor opname in WZC Schelderust via de sociale dienst van WZC Schelderust, Wegvoeringstraat 55, 9230 Wetteren, Vicky Van den Bosch (vicky.vandenbosch@wetteren.be, 09/368 85 04)

Breng zeker de nodige documenten mee.

Meebrengen

Bedrag

In WZC Schelderust betaalt u 51,47 euro per dag.

Contactinfo