Wilsverklaring inzake schenking lichaam aan de wetenschap

Na uw dood kan u een zeer waardevolle dienst bewijzen aan uw medemensen, als u uw lichaam afstaat aan de wetenschap. Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

 

Voorwaarden

 Vanaf 18 jaar kan u uw lichaam aan de wetenschap schenken. Er is geen maximale leeftijdsgrens.

Procedure

Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Uw lichaam afstaan aan de wetenschap moet u bij leven regelen. U neemt contact op met een universitair centrum d.m.v. een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaart u zelf, het origineel wordt verstuurd naar de universiteit. Informeer even op voorhand bij enkele instellingen omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen. Voorbeelddocumenten kan u terugvinden op de websites van de verschillende universitaire instellingen. De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat bij de identiteitskaart wordt bewaard zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

Je mag vrij kiezen tussen de universitaire centra waar geneeskunde gedoceerd wordt. Het dichtstbijzijnde is:

Universiteit Gent
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens
groep Anatomie en Embryologie
Campus UZ Gent, UZP123
Corneel Heymanslaan 10
B-9000 Gent

www.lichaamsafstand.ugent.be

mail : lichaamsafstand@ugent.be

tel: 09/332 51 92 of 09/332 53 07

Bedrag

Kan ik een vergoeding krijgen?
Neen. Wettelijk gezien mogen er geen vergoedingen worden voorzien.

Contactinfo