Wettelijk samenwonen: bewijs

Online aanvragen

Wanneer u een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd kunt u een attest van wettelijke samenwoning aanvragen.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente en heeft eerder een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd.

Procedure

U kunt het bewijs van woonst op verschillende manieren opvragen bij uw gemeente.

  • persoonlijk bij de snelbalie. U dient hiervoor geen afspraak te maken.
  • Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Via de knop "attest van wettelijke samenwoning"

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde. U kan het volmachtformulier hier vinden.

Opvragingen door advocaten, notarissen enz. voor eigen cliënten kan zondere motivatie.
Voor attesten van de tegenpartij is een motivering nodig met verwijzing naar de wetgeving waarop beroep wordt gedaan. Vul het document aanvraag informatie uit de registers in.

Meebrengen

U neemt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Online aanvragen

Contactinfo