Voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Beide voorlopige rijbewijzen kunnen wel éénmalig omgewisseld worden binnen de geldigheidstermijn en mits te voldoen aan de voorwaarden

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. Op www.vormingsmoment.be kunt u zien waar en wanneer de eerstvolgende vormingsmomenten plaatsvinden per gemeente, per provincie of in heel Vlaanderen.
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

De begeleider moet het hem aanbelangende gedeelte van de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs ondertekenen. Hij dient zich niet persoonlijk aan te melden maar zijn identiteitskaart (of een kopie) dient bij de aanvraag getoond te worden.

 

Indien uw begeleider in een andere gemeente woont, moeten de voorwaarden om als begeleider te mogen optreden eerst gecontroleerd worden in de desbetreffende gemeente.

U dient een afspraak te maken om uw voorlopig rijbewijs aan te vragen.
Het afhalen van uw voorlopig rijbewijs is zonder afspraak.

Meebrengen

 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider hebt u (sinds 1 oktober 2017) ook het attest nodig dat de begeleider heeft gekregen nadat die het vormingsmoment heeft gevolgd.
 • Recente pasfoto (normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O)) indien uw identiteitskaart langer dan 1 jaar is afgeleverd.

Bedrag

U betaalt 25 euro.

Regelgeving

Maak een afspraak

Contactinfo