Voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Beide voorlopige rijbewijzen kunnen wel éénmalig omgewisseld worden binnen de geldigheidstermijn en mits te voldoen aan de voorwaarden

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs. Die mogen het jaar voorafgaande aan het voorlopig rijbewijs niet vermeld geweest zijn op een ander voorlopig rijbewijs tenzij uitzonderingen.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

De begeleider moet het hem aanbelangende gedeelte van de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs ondertekenen. De begeleider dient zich niet persoonlijk aan te melden maar zijn identiteitskaart (of een kopie) dient bij de aanvraag getoond te worden.

U dient een afspraak te maken om uw voorlopig rijbewijs aan te vragen.
Het afhalen van uw voorlopig rijbewijs kan zonder afspraak tijdens onze openingsuren.

Meebrengen

 • Het aanvraagformulier dat u hebt ontvangen van het examencentrum.
 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider, neemt u een kopie van de identiteitskaart van de begeleider(s) mee. Let er op dat de begeleiders ook het aanvraagformulier ondertekend hebben in de daarvoor voorziene ruimte.
 • In principe wordt de foto overgenomen van uw identiteitskaart. Indien deze foto niet voldoende gelijkend is, zal het noodzakelijk zijn een nieuwe foto aan te leveren (volgens ICAO normen). Het is de loketbeambte die hier over oordeelt, maar indien de identiteitskaart ouder is dan 2 jaar, is een nieuwe foto zeker aangewezen

Bedrag

U betaalt 25 euro.

Regelgeving

Maak een afspraak

Contactinfo