Voetpaden en/of opritten aanleggen

De gemeente beschikt over een voetpadenplan (20 februari 2014). U kan dit voetpadenplan hier downloaden.
 • Indien volgens dit voetpadenplan uw straat niet van een voetpad zal worden voorzien, kan nog steeds een oprit en/of hoofdtoegang tot de woning aangelegd worden.
 • Indien in uw straat een voetpad is voorzien, beslist het gemeentebestuur wanneer dit aangelegd wordt. Indien u in tussentijd wel reeds een verharde oprit wenst, kan u dit nog steeds aanvragen.

Voorwaarden

U bent eigenaar van de woning.

Regelgeving:

 • Toegang tot private woningen en gebouwen met beperkte verkeersgenererende functies:
  • één oprit van max. 4,5m breed
  • één hoofdtoegang van max. 1,2m breed
  • Bij minder dan 1m ruimte tussen oprit en hoofdtoegang op openbaar domein, dient toegang genomen te worden via de oprit
 • Toegang tot bedrijven en gebouwen met sterk verkeersgenererende functies en/of functies waarmee levering vrachtwagens of grote bestelwagens gepaard gaat:
  • een oprit van max. 7m breed
  • indien overwelving nodig is, geldt de toegelaten breedte uit de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor overwelvingen
 • Toegang tot landbouwgronden:
  • een oprit van max. 7m breed
  • indien overwelving nodig is, geldt de toegelaten breedte uit de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor overwelvingen
Afwijkingen hierop zijn mogelijk mits grondige motivatie. Deze worden beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

Download het aanvraagformulier hier, vul dit in en bezorg dit (samen met een schets of plan van de locatie) aan het gemeentebestuur.

De dienst Infrastructuur behandelt de aanvraag en zal u een brief bezorgen waarin gevraagd wordt zich akkoord te verklaren met de geraamde kostprijs.

Na ontvangst van het akkoord, wordt de opdracht uitgevoerd. Na uitvoering wordt een factuur bezorgd aan de aanvragers.

Meebrengen

 • het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • schets of plan van de locatie

Bedrag

U betaalt:

 • 450 euro voor een oprit van 4,5 lopende meter
 • 700 euro voor een oprit van 7 lopende meter
 • 120 euro voor een hoofdtoegang van 1,2 lopende meter
Voor toegelaten afwijkingen wordt per bijkomende begonnen lopende meter € 100 extra aangerekend.

Indien een overtreding wordt vastgesteld, wordt sowieso een boete aangerekend van € 250. Extra kosten voor het uitvoeren van aanpassingen zullen ook worden aangerekend.

Regelgeving

U kan hier volgend reglement downloaden: retributie voor het aanleggen van een oprit en/of hoofdtoegang (26 februari 2015)

Contactinfo