Vlaamse energielening

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt uitgekeerd via de ‘Energiehuizen’. Elk energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet. Het energiehuis voor Wetteren is vzw BEA.

De Vlaamse energielening kan aangevraagd worden door de prioritaire doelgroep en niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen. Vanaf 2020 is de energielening via het energiehuis er alleen nog voor de prioritaire doelgroep.

Voorwaarden

Voor wie?

Prioritaire doelgroep

Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest).

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 • Huishoudens die recht hebben op een Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 20.764 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3.844 euro per ten laste.
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Beschermde afnemers.
 • Gezinnen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder (voor energieleningen 2022).

Naast de prioritaire doelgroep hebben ook personen met exclusief nachttarief recht op een renteloze energielening.

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

 • Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, ...) kunnen tot eind 2020 een Energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.Vanaf 2021 wordt deze energielening renteloos ter beschikking gesteld (intrestvoet van 0%)
 • Voor verenigingen van mede-eigenaars kan het maximaal leningsbedrag vermeerderd worden met 7.500 euro per wooneenheid in het gebouw waarvoor de vereniging verantwoordelijk is.

Voor welke werken?

 • Dak- of zoldervloerisolatie.
 • Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten)
 • Muurisolatie.
 • Vloerisolatie.
 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 • Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond)
 • Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
 • Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kunt u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:

 • er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • én uw woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is bijna-energieneutraal (BEN).

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij het energiehuis vzw BEA.

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Procedure

 • Neem contact op met het energiehuis vzw BEA dat voor Wetteren de energieleningen toekent.
 • Uw aanvraag wordt door de kredietcommissie van het Energiehuis al dan niet goedgekeurd. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen uw aanvraag goed- of afgekeurd wordt.
 • Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaams Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.

VOOR MEER INFORMATIE:

vzw BEA: 0800 93 030 - info@vzwbea.be

Bedrag

U kunt maximaal 15.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.

Voor de prioritaire doelgroep:

 • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
 • De intrest bedraagt 0%

Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (nog tot eind 2019):

 • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
 • tot eind 2020 bedraagt de intrest 1%.
 • vanaf 2021 bedraagt de intrest 0%.

De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingsaangifte. Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.

Vanwege de coronacrisis was er voor de Energieleningen een tijdelijke automatische opschorting van de kapitaalsterugbetaling van 20 april tot 20 juli 2020.

Contactinfo