Verzekering bij evenementen

Als organisator van een activiteit ben je verantwoordelijk en kan je naderhand aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Als je vereniging een activiteit organiseert, sluit je dus best een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. Je bent ook verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de vrijwilligers die je inzet op je evenement.

Hoe sluit je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af?

Je sluit een polis af bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze of je doet een beroep op de gratis provinciale collectieve verzekering voor vrijwilligerswerk.

Gratis vrijwilligersverzekering van de provincie

Contactgegevens: Provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen - Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent - 09 267 75 89 -vrijwilligersverzekering@oost-vlaanderen.be

De verzekering is gebonden aan een procedure. Ze omvat:

  • Buitencontractuele aansprakelijkheid tegenover derden van de organisatie, de vrijwilliger en de ouders en de voogden wanneer zij aansprakelijk zijn voor minderjarige vrijwilligers.
  • Schade aan toevertrouwde goederen is verzekerd tot max. 25.000 euro (met uitsluiting van goederen van de organisatie, schade door diefstal, verlies of verdwijning, schade aan motorvoertuigen).

Contactinfo