Verzekering bij evenementen

Als organisator van een activiteit ben je verantwoordelijk kan je naderhand aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Als je vereniging een activiteit organiseert, is het wenselijk om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Bovendien worden organisatoren van activiteiten waar vrijwilligers worden ingezet, verplicht om ook voor deze vrijwilligers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

 Hoe kan je vereniging hierbij te werk gaan?

  • Je sluit een polis af bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze
  • Je doet beroep op de GRATIS provinciale collectieve verzekering voor vrijwilligerswerk.
    • Contactgegevens: Provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen. W. Wilsonplein 2, 9000 Gent. Tel: 09/ 267 75 89; email: vrijwilligersverzekering@oost-vlaanderen.be

Wat wordt door de gratis vrijwilligersverzekering van de provincie verzekerd?

Deze verzekering is gebonden aan een procedure. Op de provinciale vrijwilligersverzekering kan ook niet eindeloos beroep gedaan worden. De verzekering omvat:

  • Buitencontractuele aansprakelijkheid tegenover derden van de organisatie, de vrijwilliger en de ouders en de voogden wanneer zij aansprakelijk zijn voor minderjarige vrijwilligers.
  • Schade aan toevertrouwde goederen is verzekerd tot max. 25.000 euro (met uitsluiting van goederen van de organisatie, schade door diefstal, verlies of verdwijning, schade aan motorvoertuigen).

Contactinfo