Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Maak een afspraak

Voor het uitbaten van een taxidienst hebt u een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van individueel bezoldigd personenvervoer kan ook gewijzigd worden, evenals de tarieven van een taxidienst. De vergunning is in principe voor 5 jaar geldig.

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe regelgeving van kracht voor het individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV). Er bestaat 1 vergunning voor 4 soorten diensten:

- straattaxi

- standplaatstaxi

- ceremonieel vervoer

- OV-taxi

Voor het exploiteren van een standplaatstaxi dient men ook een machtiging aan te vragen voor het gebruik van de standplaatsen op het grondgebied van Wetteren.

Voorwaarden

Een taxidienst moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens het een vergunning kan verkrijgen:

 • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen
 • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt
 • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi
 • als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats
 • de klant bepaalt de bestemming.

Ook aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst
 • voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden
 • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar
 • per exploitant wordt 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen

Een bestuurderpas is verplicht voor iedere taxichauffeur. Je vraagt je bestuurderspas aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Procedure

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning of wijzigingen via de online databank Centaurus aanvragen.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
 • De vergunning wordt uitgereikt binnen 45 dagen vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is,

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, maar is hernieuwbaar.

Meebrengen

 • kopie van indentiteitskaart
 • een uittreksel uit het strafregister dat minder dan 3 maanden oud is
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (RSZ) 
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, bestelbonnen,...)
 • de volgende documenten, uiterlijk voor de opmaak van de vergunningskaarten moeten worden bezorgd:
 • kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), verzekeringspolis, keuringsbewijs, certificaat van overeenstemming, inschrijvingsbewijs
 • de originele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit
 • bewijs van talenkennis niveau B1 of een bewijs van talenkennis niveau A2

Bedrag

Er dient jaarlijks een retributie te worden betaald van 350 euro. 

250 euro voor zero-emissievoertuigen tot januari 2030

250 euro voor voertuigen met een ecoscore van minstens 74 voor voertuigen met vijf zitplaatsen, van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus.

Een bestuurderspas kost 20 euro.

 

 

Regelgeving

Maak een afspraak

Contactinfo