Verblijfsregularisatie

Je doet een aanvraag om uitzondelijk verblijf in België. Dit kan om twee redenen:

 • de machtiging tot verblijf om humanitaire redenen (9bis)
 • de machtiging tot verblijf om medische redenen (9ter)

Voorwaarden

Zie website Dienst Vreemdelingenzaken: www.dofi.ibz.be

Procedure

Machtiging tot verblijf om humanitaire redenen:

 • U dient een advocaat te raadplegen. Hij stelt een dossier op en stuurt dit naar de burgemeester.
 • Na controle door de gemeentelijke diensten, wordt het dossier naar de de Dienst voor Vreemdelingenzaken gestuurd. Zij nemen de uiteindelijke beslissing.
 • U wordt uitgenodigd om een ontvangstbewijs op te halen. Dit gebeurt op afspraak.

Machtiging tot verblijf om medische redenen:

 • U dient een advocaat te raadplegen.
 • Hij stelt een dossier op en stuurt dit naar de Dienst voor Vreemdelingenzaken. Zij nemen de uiteindelijke beslissing.
 • Op basis van deze beslissing wordt u uitgenodigd naar het gemeentehuis per brief. In deze brief krijgt u meer uitleg over de verdere stappen.

Meebrengen

Afhankelijk van de beslissing van DVZ, hebt u andere documenten nodig. Dit wordt steeds gespecifieerd in de brief die u wordt opgestuurd.

Bedrag

 • U betaalt 350 euro per persoon bij aanvraag van machtiging tot verblijf om humanitaire redenen (behalve wanneer u vrijstelling geniet, zie website www.dofi.ibz.be). Dit wordt geregeld via uw advocaat.
 • Deze dienst is gratis bij aanvraag van machtiging tot verblijf om medische redenen

 

Contactinfo

 • Gemeentehuis Wetteren

  Rode Heuvel 1
  9230 Wetteren

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 13:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 16.00)
  • Morgen open van 09:00 tot 13:00, van 15:00 tot 20:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 18.00)
  Alle informatie