Veranderen van voornaam

Maak een afspraak

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en familienaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

U kunt uw voornaam laten wijzigen als:

  • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Om uw voornaam te veranderen contacteert u de burgerlijke stand van

  • de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar u laatst was ingeschreven, als u niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als u nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Meebrengen

  • Uw identiteits- of verblijfskaart
  • Indien u niet in België geboren bent: een letterlijk afschrift van de geboorteakte of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • Indien u erkend vluchteling of staatloos bent: een attest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat deze hoedanigheid bevestigt

Bedrag

De kostprijs van de voornaamsverandering is vrij te kiezen per gemeente. In Wetteren is dit gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo