Vakantieaanbod met korting voor mensen die het financieel moeilijk hebben

Online aanvragen

Wie kansarm is of een laag inkomen heeft, krijgt via Steunpunt Vakantieparticipatie korting op de prijs van een vakantie of daguitstap.

Er zijn kortingen op daguitstappen (bv. een pretpark, dierentuin of museum) en op vakanties zoals

 • een individueel verblijf in een hotel, camping, appartement, vakantiecentrum, vakantiewoning
 • een groepsverblijf georganiseerd door een sociale organisatie
 • een georganiseerde vakantie (bv. een kinderkamp).

Laat u inspireren door de verhalen en getuigenissen van vakantiemakers, vakantiegangers en partnerorganisaties.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

Het aanbod kan gebruikt worden door personen die in Vlaanderen of Brussel wonen. De Europese armoedegrens geldt als norm voor een korting. Het gaat bv. om mensen met een laag inkomen, mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, mensen in een schuldbemiddelingstraject ...

Op welke vakanties en daguitstappen is er korting?

Elk jaar verschijnen er twee gidsen met de daguitstappen en vakanties in heel Vlaanderen, Brussel en de Oostkantons waarop er korting is:

U kunt de gidsen ook schriftelijk (brief, mail) aanvragen bij het Steunpunt Vakantieparticipatie. Voeg bij uw aanvraag een bewijs van uw gezinsinkomen aan de hand van:

 • een kopie van uw belastingaangifte van het voorbije aanslagjaar en een attest van gezinssamenstelling
 • of een klevertje van de mutualiteit voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft: van elk gezinslid 1 klevertje. Aangezien Steunpunt Vakantieparticipatie (SVP) het rijksregisternummer niet nodig heeft, mag u dat onleesbaar maken.
 • of een attest van schuldbemiddeling
 • of het nummer van uw UITpas (van uzelf en de andere gezinsleden) als u het kansentarief geniet.

Procedure

In dit filmpje en dit schema ziet u hoe het netwerk Vakantieparticipatie erin slaagt mensen met een beperkt budget de mogelijkheid te bieden om met vakantie of op daguitstap te gaan.

Om een korting te krijgen op een daguitstap of vakantie, moet u een aanvraag doen. Dat gaat het gemakkelijkst via een sociale organisatie(176.48 kB) waar u bij aangesloten bent: bv. OCMW, een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), de buurtwerking of gezinsbegeleiding. Zij helpen u bij de aanvraag.

Wilt u toch liever zelf een aanvraag doen? Volg dan deze stappen:

 • Bezorg ons één keer per jaar een bewijs van inkomen. Dat kan een van deze dingen zijn:

  • een aanslagbiljet van de belastingen en een document van gezinssamenstelling (er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet ersonenbelasting)

  • een attest van schuldbemiddeling 

  • een klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft (van ieder gezinslid een klevertje)

  • het nummer van uw UITpas en dat van de andere gezinsleden als u het kansentarief krijgt.

 • Download het aanvraagformulier of vraag het telefonisch aan op het gratis nummer 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.
 • Druk het formulier af en vul het in.
 • Bezorg het aanvraagformulier aan de dienst SVP. Dat kan per brief, per fax of per e-mail.
 • Stuur samen met het aanvraagformulier een bewijs van uw gezinsinkomen op:
  • een kopie van uw belastingaangifte van het voorbije aanslagjaar en een attest van gezinssamenstelling
  • of een klevertje van de mutualiteit als u het OMNIO-statuut hebt
  • of een attest van schuldbemiddeling.
 • Geef elke eventuele wijziging of annulatie door aan SVP.
 • Als uw aanvraag aanvaard is, ontvangt u van SVP een infopakket met een reservatiebrief en van het verblijf de factuur..
 • Een daguitstap kunt u ook telefonisch aanvragen, maar de dienst heeft wel een bewijs van inkomen nodig.

De aanvragen worden zo snel mogelijk afgehandeld. In drukke perioden kan dat enkele weken duren. Als u zelf een aanvraag doet, kunt u geen aanvraag doen voor een groepsverblijf dat georganiseerd is door een sociale organisatie. Dat kan wel als u de aanvraag doet via die sociale organisatie.

Hou voor een daguitstap rekening met het aantal dagen dat u van tevoren moet boeken. Als de minimumtermijn verstreken is, kunt u nog proberen om een aanvraag in te dienen, maar er is geen garantie op een tijdige goedkeuring.

Rap op Stap

Wie niet aangesloten is bij een sociale organisatie, kan ook terecht bij Rap op Stap, een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Loop gerust eens binnen in een Rap op Stapkantoor in uw buurt. De medewerkers van Rap op Stap helpen u bij het boeken van een vakantie, een daguitstap of een sportieve of culturele activiteit. Ze helpen u ook met praktische dingen, zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.

Bedrag

U kunt de prijzen terugvinden in de papieren gidsen. Die kunt u aanvragen bij het Steunpunt of inkijken bij een sociale organisatie(176.48 kB).

Op de website staan de prijzen niet vermeld.

  Online aanvragen

  Contactinfo