Tweede verblijf: aanvraag

Maak een afspraak

Hebt u een tweede verblijf in Wetteren en bent u niet gedomicilieerd op dit adres? Dan kan u een aanvraag doen om uw woning op te nemen in het register tweede verblijven.

Voorwaarden

Als tweede verblijf wordt beschouwd, elke private woongelegenheid waarvan diegene die er kan verblijven, maar waar je op 1 januari van het aanslagjaar niet ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Het maakt niet uit of de woongelegenheid een landhuis, bungalow, appartement, serviceflat, weekendhuis, optrekje, chalet... is. U kan zowel als eigenaar als huurder van een tweede verblijf een aanvraag doen.

Procedure

U levert het aangifteformulier af aan de balie.

Uw aangifte wordt geregistreerd in het register.

U ontvangt een aanslagbiljet van de gemeente.

Meebrengen

  • het ingevulde aangifteformulier "gemeentelijke heffing op tweede verblijven"
  • de nodige bewijzen van effectief gebruik.

Bedrag

U betaalt 600 euro per jaar.

Regelgeving

Maak een afspraak

Contactinfo