Tweede verblijf: aanvraag

Maak een afspraak

Hebt u een tweede verblijf in Wetteren en bent u niet gedomicilieerd op dit adres? Dan kan u een aanvraag doen om uw woning op te nemen in het register tweede verblijven.

Voorwaarden

Als tweede verblijf wordt beschouwd, elke woongelegenheid waar je kan verblijven, maar waar je op 1 januari van het aanslagjaar niet ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Het maakt niet uit of de woongelegenheid een landhuis, bungalow, appartement, serviceflat, weekendhuis, optrekje, chalet... is. U kan zowel als eigenaar als huurder van een tweede verblijf een aanvraag doen.

Procedure

U levert het aangifteformulier af aan de balie.

Uw aangifte wordt geregistreerd in het register.

U ontvangt een aanslagbiljet van de gemeente.

Meebrengen

  • het ingevulde aangifteformulier "gemeentelijke heffing op tweede verblijven"
  • de nodige bijlagen vermeld op het aangifteformulier

Bedrag

U betaalt 600 euro per jaar.

Regelgeving

Maak een afspraak

Contactinfo