Toezichtscommissie kunstacademie - Muziek en Woord

Wat is de toezichtcommissie voor de KUNSTacademie?

De toezichtscommissie heeft een tweeledige functie:

 • formuleren van adviezen voor de gemeenteraad aangaande belangrijke beslissingen betreffende de academie.
 • houden van toezicht op het correct functioneren van de academie

Wie is lid van de toezichtscommissie voor de KUNSTacademie?

De toezichtscommissie voor de KUNSTacademie - Muziek en Woord is als volgt samengesteld:

 • een voorzitter
 • een secretaris. Hij of zij is tevens administratief medewerkster op de KUNSTacademie
 • de directeur van de KUNSTacademie
 • de schepen van cultuur en onderwijs
 • acht politieke vertegenwoordigers
 • twee afgevaardigden van andere gemeentes
  • één afgevaardigde uit Berlare
  • één afgevaardigde uit Sint-Lievens-Houtem

Procedure

De toezichtscommissie vergadert gewoonlijk twee à drie keer per schooljaar.

Contactinfo