Toezichtscommissie kunstacademie - beeldende kunsten

Wat is de toezichtscommissie voor de KUNSTacademie?

De toezichtscommissie heeft een tweeledige functie:

  • formuleren van adviezen voor de gemeenteraad aangaande belangrijke beslissingen betreffende de academie.
  • houden van toezicht op het corret functioneren van de academie

Wie is lid van de toezichtscommissie voor de KUNSTacademie?

  • een voorzitter
  • een secretaris. Hij of zij is tevens administratief medewerker op de KUNSTacademie
  • de directeur van de KUNSTacademie
  • de schepen van cultuur en onderwijs
  • tien leden

Procedure

De toezichtscommissie vergadert gewoonlijk twee à drie keren per schooljaar.

Contactinfo