Tijdelijke opvang in een centrum voor kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf (cvk) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijf je er dag en nacht of alleen ‘s nachts. Je kan er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Centra voor kortverblijven zijn verbonden aan een woonzorgcentrum of aan een centrum voor herstelverblijf. De dienstverlening is er grotendeels dezelfde als in het woonzorgcentrum: je krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleging en hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en contacten met de andere bewoners. 

In Wetteren kan je voor een kortverblijf terecht in Woonzorgcentrum Schelderust.

Voorwaarden

Je kan terecht in een centrum voor kortverblijf als:

  • je 65 jaar of ouder bent.
  • de personen die je normaal thuis verzorgen dat een tijdje niet meer kunnen, bv. als ze op vakantie zijn of ziek zijn.
  • je een tijdje meer verzorging nodig hebt dan normaal, bv. als je gevallen bent.

Procedure

Aanvragen verlopen via de sociale dienst van wzc Schelderust:

Meebrengen

Bedrag

Je betaalt 59,91 euro per dag.

Contactinfo