Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

Online aanvragenMaak een afspraak

Wetteren wil haar inwoners aanmoedigen om hemelwater te gebruiken om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien...

Als u in een bestaande woning een hemelwater- of regenput plaatst kan u in sommige gevallen een gemeentelijke subsidie krijgen.

Voor nieuwbouwprojecten kunt u geen subsidie krijgen omdat de plaatsing van een hemelwaterput in dat geval verplicht is.

 

Voorwaarden

 • alle woningen gebouwd voor 29 juni 1999;
 • woningen gebouwd tussen 29 juni 1999 en 31 december 2013 met een dakoppervlak van minder dan 75 m²
 • woningen gebouwd na 1 januari 2014 met een dakoppervlak van minder dan 40 m²
 • minimum 1 wc of wasmachine aangesloten
 • installatie (put, pomp, leidingen,...) aangelegd na 31 december 2013

Procedure

Dien je aanvraag online in op deze pagina of bezorg het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bijlagen per post aan het gemeentebestuur, per mail via woonenleef@wetteren.be of geef het af aan het onthaal van het gemeentehuis.

Meebrengen

ingevuld aanvraagformulier + vereiste bijlagen

Bedrag

U ontvangt 250 euro.

Uitzonderingen

Volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

 • regenwaterput kleiner dan 5.000 liter
 • aanvragen waarbij het aangesloten dakoppervlak niet in overeenstemming is met de inhoud van de regenwaterput
 • nieuwbouwprojecten

Regelgeving

 • gemeenteraadsbesluit 19/12/2013: subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties
 • besluit van de Vlaamse Regering (5/7/2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
 • krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen
Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinfo