Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Vraag online aan

Het aantal zwaluwen is de laatste 30 jaar met 90 procent verminderd. Naast een verminderd voedselaanbod (insecten) is een van de grote oorzaken het verdwijnen van nestgelegenheid: oude stallen verdwijnen, poorten van schuren gaan dicht, spleten en kieren in huizen worden gedicht...

Broedt er een boerenzwaluw in uw stal? Hangt er een bewoond huiszwaluw- of gierzwaluwnest onder uw dakgoot? Dan wordt uw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking.

Voorwaarden

 • de zwaluwnesten bevinden zich in een gebouw op het grondgebied van de gemeente Wetteren;
 • zowel natuurlijke als kunstnesten komen in aanmerking;
 • in de ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang van de dieren mogelijk te maken;
 • verlaten nesten worden min. 3 jaar behouden;
 • er worden maatregelen getroffen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere dieren;
 • bij overlast (door o.a. uitwerpselen) worden de nodige maatregelen (bv. mestplank) getroffen om de overlast in te perken;

Op de muren, in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden:

 • worden geen chemische insectenbestrijders gebruikt;
 • worden de nesten gespaard bij het schoonmaken;
 • worden geen lakverven gebruikt;
 • mag enkel gekalkt worden met een natuurlijk product;

Procedure

Dien tussen 15 mei en 30 juni je aanvraag online in op deze pagina of bezorg het ingevulde aanvraagformulier per post aan het gemeentebestuur, per mail via woonenleef@wetteren.be of geef het af aan het onthaal van het gemeentehuis. Denk er ook aan om een situatietekening op te laden waarop volgende zaken zijn aangeduid:

 • het betrokken perceel met het gebouw;
 • de zwaluwnesten
 • straatnaam en huisnummer (bij een bebouwd perceel);
 • kadastrale gegevens (bij een onbebouwd perceel)

Meebrengen

Het ingevuld aanvraagformulier + situatietekening

Bedrag

U ontvangt

 • 25 euro per jaar voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van 1 tot 2 nesten;
 • 37,50 euro per jaar voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van 3 tot 10 nesten;
 • 50 euro per jaar voor het instandhouden van een zwaluwkolonie 11 tot 25 nesten;
 • 65 euro per jaar voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van meer dan 25 nesten

De subsidie wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waaraan of waarin de kolonie zich bevindt.

Regelgeving

subsidiereglement zwaluwen - gemeenteraad 28/10/2004, gewijzigd 26/02/2015

Vraag online aan

Contactinfo