Studieruimte

Studieruimte in De Poort

Vanaf 15 mei tot en met 22 juni kun je studeren in de studieruimte in De Poort. Reserveren is verplicht via deze link: www.wetteren.be/reserveren-studieruimte

Heb je geen gereserveerde plaats? Dan word je niet toegelaten tot het gebouw.

Studeren is elke dag mogelijk tussen 09.00 en 19.00 uur. Aanmelden is verplicht bij de verantwoordelijke in de zaal.

De plaatsen zijn beperkt. Bedankt om ze voor te behouden aan mensen die echt geen alternatieven hebben: geen rustige ruimte thuis.

Respecteer elkaars veiligheid: kom niet studeren als je ziektesymptomen vertoont, ook al zijn ze zeer licht! Bij elke vorm van keelpijn, hoest, koorts, niezen, ademhalingsproblemen blijf je thuis!

De volgende maatregelen gelden voor de studieruimte:

Openinguren

 • Er kan elke dag gestudeerd worden tussen 09.00 en 19.00 uur of volgens de uren van het inschrijfsysteem.
 • Het is onveilig om samen aan te schuiven aan de ingang.
 • Kom niet studeren als je ziektesymptomen vertoont, ook al zijn ze zeer licht. Bij elke vorm van keelpijn, hoest, koorts, niezen blijf je thuis! Verwittig ons door een mail te sturen aan studieruimte@wetteren.be als je je gereserveerde plaats niet zal gebruiken.

Inschrijving

 • Studenten reserveren een plaats via Eventbrite.
 • Reserveren is verplicht.
 • Wie niet komt opdagen zonder te verwittigen, verliest zijn/haar gereserveerde plaatsen voor de rest van de blokperiode.
 • I.v.m. contacttracing zal een aanwezigheidsregister met contactgegevens bijgehouden worden.
 • Aanmelden bij de verantwoordelijke in de zaal.
 • Enkel aan de ingeschreven studenten wordt toegang verleend tot De Poort.

Hygiënische maatregelen

 • Een mondmasker dragen is continu verplicht, ook aan tafel.
 • De algemene regels rond social distancing zijn van kracht.
 • Je gebruikt de hele dag dezelfde tafel en stoel.
 • Verplaats de tafels en stoelen niet, ze zijn zo opgesteld om maximale afstand te kunnen bewaren.
 • Bij aankomst ontsmet je je handen. Was of ontsmet regelmatig je handen.
 • Er kan maar 1 persoon tegelijkertijd naar het toilet.
 • Verplicht handen wassen voor en na toiletbezoek en het toilet ontsmetten met de beschikbare spray.
 • Studenten die naar huis gaan ontsmetten hun tafel en hun stoel.
 • Bij een vermoeden van besmetting zal een noodplan in werking worden gesteld i.s.m. de preventiedienst en crisiscel.

 

Materiaal

 • De student neemt alle nodige studeermaterialen (papier, schrijfmaterialen, …) zelf mee. Materialen worden niet gedeeld en computers staan niet ter beschikking.
 • Eten en drinken wordt niet aangeboden. Er zijn geen frigo, tassen, bestek etc beschikbaar.
 • Je mag eigen eten en drinken mee naar binnen brengen. Ruim bij vertrek je tafel netjes op. Neem al je spullen en afval weer mee.
 • Tijdens de middagpauze ga je naar buiten om te eten.
 • Laat geen waardevolle spullen achter. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen.

 

Bedankt om deze regels te respecteren, samen houden we het veilig voor iedereen.

Heb je vragen of wil je een reservering annuleren? Stuur dan een mailtje naar studieruimtewetteren@wetteren.be 

Studieruimte in jeugdlokalen

Sommige jeugdverenigingen organiseren ook een studieruimte.

Jeugdverenigingen mogen een studieruimte inrichten, als ze zich houden aan de voorwaarden die in bijlage vermeld zijn. Bij elke vereniging zijn er 2 verantwoordelijken.

Enkel indien je kan voldoen aan maatregelen dien je een aanvraag in bij de jeugddienst (jeugddienst@wetteren.be) om jullie studieruimte te openen. Zonder aanvraag mag je niet zomaar een studieruimte openen, want dan overtreed je het samenscholingsverbod.

In de aanvraag bevestig je dat jullie de studieruimte inrichten volgens de voorwaarden en geef je de contactgegevens door van de verantwoordelijken.

Indien je extra informatie of duidelijkheid wenst, kan je de jeugddienst contacteren.

 

 

Contactinfo