Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) aan te vragen.

Er zijn drie verschillende elementen:

  • Uittreksel uit het vergunningenregister
  • Uittreksel uit het plannenregister
  • Mini-notarisinlichtingen (vastgoedinformatie zonder plannen/vergunningenregister, bevat onder meer informatie over belastingen, milieu, ...)

Er wordt per deeltype uittreksel en per kadastraal perceel €40 aangerekend.

Een factuur wordt opgestuurd na ontvangst van de aanvraag.

 

Voorwaarden

Het stedenbouwkundig uittreksel is een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Gebruik je deze informatie bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar. 

Heb je bijkomende vragen, neem dan contact op via vastgoedinfo@wetteren.be.

Procedure

De aanvraag tot stedenbouwkundige uittreksel kan gebeuren per brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen of via vastgoedinfo@wetteren.be . Vermeld steeds de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft en voeg een situatieplan toe. 

Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een (orde)termijn van dertig dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

 

Meebrengen

U dient minstens een aanvraag te doen via brief of per e-mail

Vermeld steeds het adres of de kadastrale gegevens. 

Bedrag

U betaalt 40 euro per deelcomponent en per kadastraal perceel, zoals bepaald in het belastingsreglement omgevingsvergunning (gemeenteraadsbesluit van 17/12/2019).

Contactinfo