Stedenbouwkundig uittreksel

Vraag online aan

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel aan te vragen.

 

Een factuur wordt opgestuurd na ontvangst van de aanvraag.

De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in de eerste fase.  Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vlaamse webportaal de inning gebeuren.

De betaling voor niet-RealSmart gebruikers gebeurt per overschrijving na aflevering van het dossier. U zal de factuur ontvangen op het door u ingevuld facturatie e-mailadres bij de aanvraag.


Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden.

Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met onze gemiddelde aflevertermijn die 30 dagen bedraagt.


Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn op termijn.

Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.

Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft 1 maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.

Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente de bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinfo@wetteren.be.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen.

 

Voorlopig worden aanvragen van burgers en eventuele andere aanvragers naast vastgoedmakelaars en notarissen nog aangevraagd via vastgoedinfo@wetteren.be.

Voorwaarden

Het stedenbouwkundig uittreksel is een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Gebruik je deze informatie bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar. 

Procedure

Notarissen en vastgoedmakelaars doen hun aanvraag via het VastgoedInformatiePlatform van Vlaanderen.

Aanvragen van partikulieren verlopen tot 01 januari 2024 nog via mail naar vastgoedinfo@wetteren.be.

 

Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een (orde)termijn van dertig dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

 

Meebrengen

Voorlopig worden aanvragen van burgers en eventuele andere aanvragers naast vastgoedmakelaars en notarissen nog aangevraagd via vastgoedinfo@wetteren.be, U vermeldt steeds het adres, de kadastrale gegevens voorzien van partitienummer.

Bedrag

U betaalt 120 euro per kadastraal perceel, zoals bepaald in het belastingsreglement omgevingsvergunning (gemeenteraadsbesluit van 30/08/2022).

Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze. Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een vastgoeddossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor u beter geïnformeerd wordt.

Vraag online aan

Contactinfo