Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als u de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wilt zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo hebt u meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op! Een attest is nog geen omgevingsvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Voorwaarden

Het stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd op basis van een schetsontwerp. de samenstelling van het dossier kan je vinden in het aanvraagformulier

Procedure

Hoe vraag ik het attest aan?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Zo kunt u zonder veel kosten te maken en zonder risico te nemen meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Het aanvraagformulier (doc), kunt u hier downloaden.

Waar vraag ik het attest aan?

U moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Meebrengen

Je brengt het ingevuld aanvraagformulier en de bijlages mee in minimum 4 exemplaren. 

Bedrag

U betaalt 75 euro, zoals bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement Omgevingsvergunning

 

Regelgeving

De relevante regelgeving is terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening .

 

Contactinfo