Schuldbemiddeling

Maak een afspraak

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een hulpverlener u kan helpen bij de afbouw van uw schulden ten gevolge van een consumentenkrediet, maar ook bij de afbouw van uw huurschulden, uw energieschulden, enz. De hulp is erop gericht om het financieel evenwicht in het gezinsbudget te herstellen en de schulden af te betalen.

De maatschappelijk werker van het onthaalteam zal onderzoeken welke vorm van budgethulpverlening het meest geschikt is.

Bij budgetbegeleiding geeft de maatschappelijk werker advies, informatie en praktische tips over hoe het inkomen best beheert wordt.De maatschappelijk werker kan bemiddelen met de schuldeisers. De cliënt blijft dus beschikken over zijn eigen inkomen. 

Bij budgetbeheer beheert de maatschappelijk werker tijdelijk de inkomsten.  Het is dan de taak van de maatschappelijk werker om de betalingen uit te voeren.  Het doel van budgetbeheer is om te leren hoe je zelf je budget opnieuw in handen kan nemen.

Indien budgetbeheer geen oplossing biedt voor de schulden, kan de procedure collectieve schuldenregeling opgestart worden bij de Arbeidsrechtbank.

Meer uitleg omtrent schuldbemiddeling, is terug te vinden via www.eerstehulpbijschulden.be en

via het filmpje dat tot stand kwam in samenwerking met Budgetinzicht (CAW), SAM en Wikifin :

https://www.youtube.com/watch?v=oVG0qOAmAbQ.

Voorwaarden

Inwoner zijn van Wetteren.

Procedure

Het onthaalteam van het OCMW maakt een analyse van uw schuldenproblematiek.

Op basis hiervan zullen ze u adviseren welke vorm van schuldhulpverlening het meest aangewezen is in uw situatie.

Meebrengen

  • overzicht inkomsten en uitgaven
  • overzicht van uw schulden

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo