Rijbewijs

Maak een afspraak

Een rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het rijbewijs is tien jaar geldig. Je bent zelf verantwoordelijk om jouw rijbewijs tijdig te vernieuwen. De geldigheidsdata vind je op de voorkant. Is je rijbewijs nog maar minder dan 3 maanden geldig? Neem dan zeker conact op met ons.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wilt behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Het rijbewijs moet hernieuwd worden:

 • na vervaldatum
 • om medische redenen
 • omwille van vakbekwaamheid
 • na verlies of diefstal
 • na herstelexamens, opgelegd door het parket

Procedure

 • Aanvraag rijbewijs: u dient een afspraak te maken voor het product 'rijbewijs'. Een medewerker deelt u mee wanneer u het rijbewijs kunt ophalen (ongeveer 5 werkdagen).
 • Ophalen rijbewijs: kan zonder afspraak tijdens onze openingsuren.

Meebrengen

Altijd:

 • Identiteitskaart.
 • In principe wordt de foto overgenomen van uw identiteitskaart. Indien deze foto niet voldoende gelijkend is, zal het noodzakelijk zijn een nieuwe foto aan te leveren (volgens ICAO normen). Het is de loketbeambte die hier over oordeelt, maar indien de identiteitskaart ouder is dan 2 jaar, is een nieuwe foto zeker aangewezen

Bij eerste aanvraag:

 • Voorlopig rijbewijs (bij eerste aanvraag rijbewijs)
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum

Bij hernieuwing rijbewijs:

 • Huidig rijbewijs (bij hernieuwing rijbewijs)
 • Medisch attest (indien van toepassing)
 • Uitslag herstelexamens (indien van toepassing)

Bij verlies of diefstal:

 • Verklaring van verlies of diefstal van de politie (bij hernieuwing rijbewijs na verlies of diefstal)

Bedrag

U betaalt 25 euro.

Maak een afspraak

Contactinfo