Reistoelating voor minderjarigen

Online aanvragen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden

Het minderjarig kind moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente via het thuisloket of downloaden via deze link en ingevuld meebrengen naar het gemeentehuis.

De ouder meldt zich aan het loket aan met volgende gegevens : 
  • datum van de reis
  • reisbestemming
  • organisatie/persoon waarmee de minderjarige zal reizen

U dient geen afspraak te maken.

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Online aanvragen

Contactinfo