Registratie van de slachting van een dier

Maak een afspraak

Wilt u als particulier een dier slachten, dan moet u geregistreerd worden bij Sanitel en moet u die slachting ook aangeven, ofwel in het slachthuis ofwel op de gemeente, afhankelijk van het dier dat geslacht moet worden.

Voorwaarden

  • Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden. Het slachtbewijs wordt in het slachthuis gegegeven. U dient zich wel bij de gemeente te registreren.
  • Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden. Ook deze slachting moet u registreren.
  • Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Procedure

Registratienummer

Voor iedere slachting zowel in het slachthuis of thuis, heeft u een registratienummer nodig. Dit is een éénmalige registratie bij de dienst Burgerzaken.

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Kiest u voor een particuliere slachting buiten het slachthuis, dan moet u elke slachting persoonlijk aangeven bij het gemeentebestuur - minstens 2 werkdagen vóór de slachting. Vergeet niet het sanitelnummer of oornummer van het te slachten dier mee te brengen.

Slachtingen in het slachthuis

Kiest u voor een slachting in het slachthuis en hebt u een registratienummer, dan moet u niet elke keer opnieuw een slachtbrief halen bij uw gemeente. U kunt voor elke slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • Sanitelnummer van het dier indien het een slachting thuis betreft.

 

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo