Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Maak een afspraak

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen en doen afstand van de erfenis.

Procedure

Neem contact op met het onthaalteam of begeleidende maatschappelijk werker van de overledene bij het OCMW. Er wordt een sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de begrafeniskosten ten laste worden genomen.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van uw financiële situatie

Bedrag

U ontvangt:

  • 1400 euro bij een begrafenis
  • 1750 euro bij een crematie
Maak een afspraak

Contactinfo