Recht op terugkeer

Maak een afspraak

U bent als niet-Belg gemachtigd om meer dan drie maanden in Belgiië te verblijven. U wilt voor een bepaalde periode naar het een ander land. Mogelijk moet u hiervoor een aantal documenten in orde brengen, afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

U bent in het bezit van een geldige verblijfskaart en geldig paspoort en u heeft melding gemaakt van uw verblijf in een ander land bij de gemeente waar u ingeschreven is.

Procedure

Situatie 1

U verlaat België en u hebt het recht om duurzaam in België te verblijven niet verkregen.

Mogelijke scenario's

U verlaat België voor een periode van minder dan drie maanden

 • U blijft ingeschreven in de gemeenteregisters
 • U dient geen verdere actie te ondernemen
 • Er zijn geen gevolgen voor het verkrijgen van het duurzaam verblijf

U verlaat België meer dan drie maanden maar minder dan twaalf maanden

 • U blijft ingeschreven in de gemeenteregisters
 • Het wordt aangeraden het gemeentebestuur te verwittigen van uw afwezigheid, zodat het ongemak van een schrapping en een nieuwe inschrijving wordt vermeden.
 • Indien u minder dan zes maanden België verlaat, is er geen enkel gevolg voor het verkrijgen van het duurzaam verblijf
 • Indien u meer dan zes maanden België verlaat, is er geen enkel gevolg indien uw afwezigheid is gemotiveerd door professionele of medische redenen of door de opvolging van een zwangerschap of bevalling.

U verlaat België gedurende twaalf maanden of meer

 • U dient opnieuw aan te tonen dat u het recht hebt om meer dan drie maanden te verblijven in België

U verlaat België om uw militaire dienstplicht te vervullen

 • U blijft in de gemeenteregisters ingeschreven, ongeacht hoelang u afwezig bent:
  • indien u het gemeentebestuur van uw afwezigheid hebt verwittigd, en
  • indien u terugkeert binnen zestig (60) dagen na uw militaire diensttijd.

Voorbeelden

 • U werd ingeschreven in de gemeenteregisters op 15 maart 2010. U hebt België verlaten op 15 september 2012 om beroepsredenen en keert tien maanden later naar België terug. U kunt overgaan naar het duurzaam verblijf vanaf 15 maart 2013, dat wil zeggen drie jaar na uw inschrijving in de gemeenteregisters.  
 • U werd ingeschreven in de gemeenteregisters op 15 maart 2010. U hebt België verlaten op 15 september 2012 om uw studie voort te zetten in het buitenland en keert tien maanden later naar België terug. U kunt pas drie/vijf jaar daarna overgaan naar het duurzaam verblijf.

Situatie 2

U verlaat België nadat u het recht om duurzaam in België te verblijven hebt verkregen.

 U verlaat België voor een periode van minder dan twee jaar

 • Het wordt aanbevolen het gemeentebestuur te verwittigen van uw afwezigheid zodat het ongemak van een schrapping en een nieuwe inschrijving wordt vermeden.
 • Er is geen enkel gevolg voor het verkrijgen van het duurzaam verblijf

U verlaat België voor een periode van meer dan twee jaar

Meebrengen

 • geldig paspoort
 • geldige identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

Referentietekst

Artikelen 42quinquies en 42sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Maak een afspraak

Contactinfo