Project SamenBergOp

SamenBergOp

Met Samenbergop willen we kansarmoede helpen onderdrukken. We maken duo's van kanszoekende en kansbiedende inwoners uit Wetteren en randgemeentes. De buddy's brengen samen tijd door: sporten, koffie drinken, wandelen, een uitstapje maken ... Het kan een aanvulling zijn op de professionele ondersteuning die de kanszoekende buddy al krijgt. De buddywerking zet in op gevoelens van schaamte en minderwaardigheid, veroorzaakt door kansarmoede. De kansbiedende buddy focust op de kracht van de kanszoekende buddy.

Via de buddywerking proberen we de negatieve effecten van kansarmoede te beperken. We vergroten:

  • de eigenwaarde en veerkracht van mensen in een kwetsbare situatie 
  • steun, naast de bestaande hulpverlening 
  • het begrip en respect voor personen die leven in kansarmoede
  • het sociale netwerk van kanszoekenden

Positief effect voor iedereen

Door het buddyschap pakken we de gevoelens die armoede veroorzaakt aan. Met positieve gevolgen voor kanszoekende mensen zoals:

  • ze krijgen opnieuw een stem en plek in de maatschappij
  • de kansen op een tewerkstelling op lange termijn worden vergroot
  • de slaagkansen in een eventuele opleiding worden verhoogd

Ook de kansbiedende mensen ervaren een positief effect. Het gevoel dat je een verschil maakt  is waardevol.

Buddyduo's

We willen 30 buddyduo's matchen voor een traject van 1 jaar. We vertrekken vanuit het één-op-één-contact tussen beide buddy's, maar wie dat wil kan ook zijn partner of het hele gezin betrekken. We doen dus een warme oproep naar zowel kanszoekende als kansbiedende personen.

Word een buddy     Vind een buddy

Contactinfo