Vlaamse premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

Stroom afkomstig van zonnepanelen of windmolens die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet. Voor het gebruik van het net betalen consumenten die zelf hun stroom opwekken een prosumententarief.

Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom voortaan zelf opslaan en verbruiken als ze die nodig hebben.  

Bij het plaatsen van een thuisbatterij (aankoop of leasing), kan er een premie aangevraagd worden. Voorlopig is de premie verkrijgbaar tot eind 2020.

Voorwaarden

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.

 • Loodbatterijen met waternavulmogelijkheid komen niet in aanmerking.

 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. 

 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
 • U heeft een decentrale productie-installatie (bijv. fotovoltaïsche zonnepanelen, een kleinschalige windturbine of een micro-warmtekrachtkoppeling …) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.

 • De batterij heeft een tweerichtingscommunicatie-interface.

 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de datum op de factuur of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.

Bedrag

 • De premie bedraagt 250 € per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem ("stationaire installatie voor elektrochemische opslag"). 
 • De premie bedraagt maximaal 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten. 
 • Als het om een aankoop gaat, komen de volgende kosten in aanmerking:
  • de aankoopprijs van  het batterijsysteem, inclusief btw
  • de installatie- en plaatsingskosten van  het batterijsysteem;
  • de kostprijs van de omvormer. In het geval van een geïntegreerde omvormer voor zowel een productie-installatie op basis van zonne-energie en als een  batterijsysteem, wordt 50% van de kostprijs van de omvormer in rekening gebracht.
 • In het geval van leasing zijn de investeringskosten de totale leasingkosten gemaakt tijdens de eerste tien jaar van het leasecontract.
 • Als u nog niet over een digitale meter beschikt en een digitale meter moet aanvragen bij de netbeheerder, dan kan u de kosten van de plaatsing en de indienststelling in rekening brengen, inclusief de meterkast indien nodig, en inclusief de kosten voor de beperkte en noodzakelijke demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties. Het bedrag van de premie kan dan worden verhoogd met maximaal 300 euro.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 28 juni 2019, wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit.

Contactinfo