Premie van de netbeheerder voor vloerisolatie of kelderisolatie

Maak een afspraak

U kunt van uw netbeheerder een premie krijgen, als u in uw woning of appartement door een aannemer

 • vloerisolatie laat plaatsen op volle grond
 • isolatie laat plaatsen op het plafond van een kelder (of van een verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte).

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking.
 • Uw premieaanvraag is ingediend binnen een jaar na de datum van de eindfactuur (dus niet de betalingsdatum). Tussentijdse facturen die ouder zijn dan één jaar, komen niet meer in aanmerking.
  • Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
  • Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van minimaal 2,0 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2,0 m²K/W te komen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen (lambdawaarden, ...) waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet u zeker toevoegen:

 • een kopie van alle facturen van het isolatiemateriaal (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) met de vermelding van merk, type, soort, dikte, aantal m², Rd-waarde of warmteweerstand, de kostprijs van het materiaal en de plaatsing en de datum en plaats van uitvoering van de werken. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distributienet voor 1 januari 2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend voor die datum.
 • als u ‘beschermde afnemer’ bent: een kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum. Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder. Indien u hulp nodig hebt bij de opmaak van uw aanvraagdossier, dan maakt u het best een afspraak bij de gemeente.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijgt u daarover een bericht.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

Eindfactuur in 2018 en 2019

De premie bedraagt 6 euro per m² geïsoleerde oppervlakte.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Als beschermde afnemer hebt u recht op een premie van 9 euro per m² geïsoleerde oppervlakte.

Maak een afspraak

Contactinfo