Premie van de netbeheerder voor na-isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde

Maak een afspraak

Als u een buitenmuur van uw woning of appartement laat isoleren langs de buitenzijde, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde constructies, komt wel in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Uw premieaanvraag is ingediend binnen een jaar na de datum van de eindfactuur (dus niet de betalingsdatum). Tussentijdse facturen die ouder zijn dan één jaar, komen niet meer in aanmerking.
  • Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
  • Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2019 aan.
 • Het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van minimaal 3 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 3 m²K/W te komen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen (lambdawaarden, ...) waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle facturen van het isolatiemateriaal (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactuur) met vermelding van merk, soort, dikte, type, Rd-waarde en het aantal vierkante meter (m²), de datum en plaats waarop de werken werden uitgevoerd, de kostprijs van het materiaal en de plaatsing. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distributienet voor 1 januari 2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend voor die datum.
 • als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de eindfactuurdatum. Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder. Indien u hulp nodig hebt bij het indienen van uw aanvraag, maak dan een afspraak bij de gemeente. 

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijgt u daarover een bericht.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

Eindfactuur in 2018 en 2019

De premie bedraagt 15 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Als beschermde afnemer hebt u recht op een premievan 22,5 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte.

Maak een afspraak

Contactinfo