Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas in een woning of appartement

Maak een afspraak

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

U kunt de terugverdientijd van deze investering berekenen met de energiewinstcalculator.

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor een veranda en ook niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. Beglazing in nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking. 
 • Uw premieaanvraag is ingediend binnen een jaar na de datum van de eindfactuur (dus niet de betalingsdatum). Tussentijdse facturen die ouder zijn dan één jaar, komen niet meer in aanmerking.
  • Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
  • Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het hoogrendementsglas moet een Ug-waarde (de Ug-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer, 'g' staat voor glas) hebben van:
  • maximaal 1,1 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin) voor de premie van 2018.
  • maximaal 1,0 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin) voor de premie van 2019.
 • Transparante kunststofplaten en lichtkoepels moeten een een U-waarde (de U-waarde geeft de warmtedoorgang weer) hebben van:
  • maximaal 1,1 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin) voor de premie van 2018.
  • maximaal 1,0 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin) voor de premie van 2019.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

Documenten

Voeg onderstaande documenten zeker bij uw aanvraag toe:

 • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) met vermelding van merk, type en Ug- of U-waarde, het aantal m², de datum en plaats waarop de werken werden uitgevoerd, de kostprijs van het materiaal en de plaatsing. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • foto’s van de beglazing waarbij ook het gebouw zichtbaar is (één foto per gevel waar glas en ramen werden vervangen).
 • Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distributienet voor 1 januari 2006, maar de stedenbouwkunige vergunning wel is ingediend voor die datum.
 • Als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum. Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder. Indien u hulp nodig hebt bij het opmaken van uw aanvraagdossier, dan maakt u het best een afspraak bij de gemeente.

Afhandeling van uw dossier

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijgt u daarover een bericht.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

Eindfactuur in 2018 en 2019

De premie bedraagt 10 euro per m², raamprofielen niet meegerekend. Het premiebedrag kan niet hoger zijn dan de som van de factuurbedragen.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Als beschermde afnemer hebt u recht op een premie van 56 euro m², waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is.  

Uitzonderingen

De beglazing van veranda's komt niet in aanmerking voor een premie. Een veranda is een ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning.

Maak een afspraak

Contactinfo