Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler

Maak een afspraak

Als u in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

Met een zonneboiler kunt u eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. De voorwaarden om deze premie te krijgen en de bedragen van deze premie verschillen naargelang de datum op de eindfactuur. Deze premie is mogelijk combineerbaar met de verbeteringspremie.

Met de energiewinstcalculator kunt u berekenen hoe snel u uw investering terugverdient.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 01-01-2014 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas na 1-1-2014 werden aangesloten.
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren. Om een premie te krijgen, moet u kiezen voor een aannemer met een certificaat van bekwaamheid. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel een certificaat van bekwaamheid heeft. Het certificeringsnummer van de aannemer moet op het premieaanvraagformulier vermeld worden.
 • Uw aanvraag is ingdiend binnen een jaar na de datum van de eindfactuur (dus niet de betalingsdatum). Tussentijdse facturen die ouder zijn dan één jaar, komen dus niet meer in aanmerking.
  • Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
  • Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
 • De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.
 • De inhoud van het opslagvat moet voldoen aan volgende minimale inhoudsmaten:
  • 40l per m² apertuuroppervlakte bij vlakkeplaatcollectoren
  • 55l per m² apertuuroppervlakte bij buiscollectoren
 • De installatie moet voldoen aan de geldende normering.
 • Een bestaande elektrische boiler mag gebruikt worden voor de naverwarming.
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de zonneboiler moet voldoen.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) met vermelding van merk, type, prijs van de zonneboiler en collectoren, aantal m² apertuuroppervlakte, inhoud van het opslagvat, datum van levering en plaatsing en het adres waar de installatie geplaatst werd. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • Een foto van de zonnecollectoren met het gebouw waarop ze geplaatst werden duidelijk zichtbaar en vermelding van de datum.
 • Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distributienet voor 1 januari 2014, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend voor die datum.
 • als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook een kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder. Indien u hulp nodig hebt bij het indienen van uw aanvraag, maak dan een afspraak bij de gemeente.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijgt u daarover een bericht.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

Eindfactuur in 2018 en 2019

De premie bedraagt 550 euro per m² per apertuuropervlakte.

Het premiebedrag is maximaal 40% van de factuurbedragen met een maximum van 2750 euro.

Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Beschermde afnemers

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Als beschermde afnemer hebt u recht op een premie van 660 euro per m² per apertuuropervlakte.

Het premiebedrag is maximaal 48% van de factuurbedragen met een maximum van 3300 euro.

Maak een afspraak

Contactinfo