Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp

Maak een afspraak

Als u in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie.

De warmtepomp 'gebruikt' warmte uit bijvoorbeeld ventilatielucht, grond of grondwater met behulp van een compressor. Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden. Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

De premie warmtepomp kan 1 keer per 10 jaar aangevraagd worden.

De premie is enkel cumuleerbaar met de premie warmtepompboiler indien de warmtepomboiler eerst werd geplaatst.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 01-01-2014 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas na 1-1-2014 werden aangesloten.
 • De warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer. Ofwel is de installateur zelf gecertificeerd, ofwel wordt de installatie gecontroleerd door een gecertificeerde keuringsinstantie. Het certificeringsnummer van de installateur of instantie moet dan op het premieaanvraagformulier vermeld worden.
 • Uw premieaanvraag is ingediend binnen een jaar na de datum van de eindfactuur (dus niet de betalingsdatum). Tussentijdse facturen die ouder zijn dan één jaar, komen niet meer in aanmerking.
  • Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
  • Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
 • De premie geldt enkel voor een nieuwe elektrische warmtepomp of gaswarmtepomp.
 • De warmtepomp beschikt over een Europees productlabel.
 • De warmteafgiftetemperatuur van het systeem bedraagt maximaal 55°.
 • De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water.
 • De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.
 • De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling.
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de warmtepomp moet voldoen.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) met vermelding van merk, type, compressorvermogen of het geïnstalleerd gasvermogen, het Europese productlabel, de plaats en datum van levering en installatie en de kostprijs van het materiaal den de plaating. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • een foto van de geplaatste warmtepomp, met vermelding van de datum.
 • een technische fiche waarop is aangegeven hoe de actieve koelfunctie definitief is uitgeschakeld, als de warmtepomp over een actieve koelfunctie beschikt.
 • een attest met certificeringsnummer van de aannemer die de waterpomp plaatste of de aannemer die de installatie controleerde.
 • een kopie van het Europeese productlabel.
 • een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distrubutienet voor 1 januari 2014, maar de stedenbouwkundigevergunning wel is ingediend voor die datum.
 • als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen. Vraag dan de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum. Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder. Indien u hulp nodig hebt bij het indienen van uw aanvraag, maak dan een afspraak bij de gemeente.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken krijgt u daarover een bericht.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

Eindfactuur in 2018 en 2019

De premie bedraagt:

 • 4000 euro voor een geothermische warmtepomp.
 • 1500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp
 • 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
 • 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp.

Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur.

De premie wordt verdubbeld (met een maximum van 40% van de factuur) als

 • u de warmtepomp liet plaatsen ter volledige vervanging van een elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief 
 • of als de woning ligt in een gebied zonder aardgasnet

Beide verdubbelingen kunnen niet worden gecombineerd.

Beschermde afnemers

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Als beschermde afnemer hebt u recht op een premie van:

 • 4800 euro voor een geothermische warmtepomp.
 • 1800 euro voor een lucht-waterwarmtepomp
 • 960 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
 • 360 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp.

Alle premies bedragen maximaal 48% van de factuur.

De premie wordt verdubbeld (met een maximum van 48% van de factuur) als

 • u de warmtepomp liet plaatsen ter volledige vervanging van een elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief 
 • of als de woning ligt in een gebied zonder aardgasnet

(Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.)

Maak een afspraak

Contactinfo