Premie van de netbeheerder voor de na-isolatie van een spouwmuur

Maak een afspraak

Een spouwmuur is een muur met een open ruimte (spouw) tussen de binnen- en de buitenkant. Als u een spouwmuur van uw woning of appartement laat isoleren door een aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

U kunt de terugverdientijd van de spouwmuurisolatie berekenen met de energiewinstcalculator.

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde constructies, komt wel in aanmerking.
 • Uw premieaanvraag is ingediend binnen een jaar na de datum van de eindfactuur (dus niet de betalingsdatum). Tussentijdse facturen die ouder zijn dan één jaar, komen niet meer in aanmerking.
  • Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
  • Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die staat op de lijst met installateurs die werken volgens STS 71.1. De vakman moet immers een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1.
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal bedraagt max. 0,065 W/mK.
 • De spouw moet minstens 5 cm breed zijn en de volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het nieuwe isolatiemateriaal.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen (lambdawaarde, ...) waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle facturen van het isolatiemateriaal (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactur)met vermelding van merk, soort, dikte, type, lambdawaarde en het aantal m², de datum en plaats waarop de werken werden uitgevoerd, de kostprijs van het materiaal en de plaatsing. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend, verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1.
 • Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distrubutienet voor 1 januari 2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend voor die datum.
 • als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum. Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder. Indien u hulp nodig hebt bij het indienen van uw dossier, maak dan een afspraak bij de gemeente. 

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijgt u daarover een bericht.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

Eindfactuur in 2018 en 2019

De premie bedraagt 5 euro per m² geïsoleerde oppervlakte.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Als beschermde afnemer hebt u recht op een premie van 9 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte.

Maak een afspraak

Contactinfo