Premie van de netbeheerder voor dakisolatie of zoldervloerisolatie in een woning of appartement

Maak een afspraak

Als u een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. U kunt de isolatie zelf plaatsen of een aannemer het werk laten doen.

De premie is geldig voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie, maar niet voor beide. Voor de isolatie van de zoldervloer kunt u alleen een premie krijgen als het gaat om de vloer van een onverwarmde zolder.

Met de energiewinstcalculator kunt u berekenen hoe snel u uw investering in isolatie van een hellend dak terugverdient.

Voorwaarden

 • De premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse Gewest
  • die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 2006, ook al werden ze pas na 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
  Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
 • Hebt u in het verleden een premie gekregen voor een deel van het dak en isoleert u nu een ander deel? Dan kunt u voor het andere dakdeel opnieuw een premie krijgen (tenzij het de ene keer over zoldervloerisolatie ging en de andere keer over het dak boven die zoldervloer).
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Het nieuw geplaatste materiaal moet minstens de volgende warmteweerstand (Rd-waarde) hebben:  4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het materiaal mag in meerdere lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee worden gerekend om aan de minimumwaarde te komen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden (bijv. dampscherm) en van de technische eisen (lambdawaarde, …) waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

Documenten

De onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle aankoopfacturen van het isolatiemateriaal (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactuur) met vermelding van merk, soort, dikte, het type, Rd-waarde en het aantal vierkante meter (m²), de datum waarop de werken werden uitgevoerd, de kostprijs van het materiaal (en de plaatsing). Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • als u 'beschermde afnemer' bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.
 • Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distributienet voor 1 januari 2006.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (fluvius). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum. Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht waarin staat welk premiebedrag op welke rekening gestort zal worden.


Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijgt u daarover een bericht.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

Eindfactuur

Met eindfactuur
van 1-1-2017 tot 31-12-2018

Uitvoering door aannemer

Uitvoering doe-het-zelf

Rd-waarde is
minstens 4,5 m²K/W

6 euro per m²

3 euro per m²

Met eindfactuur
van 1-1-2019 tot 31-12-2019

Uitvoering door aannemer

Uitvoering doe-het-zelf

Rd-waarde is
minstens 4,5 m²K/W

4 euro per m²

2 euro per m²

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2018 en 2019 bedraagt de premie 10,5 euro per m² bij werken uitgevoerd door een aannemer en 5,25 euro per m² bij doe-het-zelf werken.

Maak een afspraak

Contactinfo