Politiecollege en politieraad

De politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen wordt beheerd door een politieraad en een politiecollege. De korpschef heeft de algemene, dagelijkse leiding over het korps. De drie burgemeesters zetelen ook in het korps.

Politiecollege

Het politiecollege neemt de taken van de verschillende schepencolleges over voor de organisatie en het beheer van het politiekorps.

Elk bestuur blijft bevoegd voor het uitvaardigen van de reglementen en de verordeningen in zijn gemeente, voor wat bestuurlijke politie betreft. In praktijk worden de politiereglementen voor de hele zone zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Albert De Geyter, burgemeester van Wetteren - CD&V, voorzitter

Andy De Cock, Burgemeester van Laarne - Open VLD

Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen - SAMEN

Politieraad

In de politieraad van onze zone zetelen 17 raadsleden. Hun mandaat duurt 6 jaar. De politieraad wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de drie gemeenten die samen de politiezone vormen, op basis van de bevolkingscijfers.

De politieraad van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen bestaat uit 17 raadsleden:

  • 9 uit Wetteren
  • 4 uit Laarne
  • 4 uit Wichelen 
  • de drie burgemeesters 

De burgemeester van Wetteren is voorzitter. De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar, behalve als het over personen gaat. De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor. De politieraad neemt de bevoegdheden van de gemeenteraden over voor wat betreft het personeel, de begroting en elke beslissing die te maken heeft met de werkingsmiddelen, infrastructuur, apparatuur en uitrusting van het korps. Ook het veiligheidsbeleid, onder de vorm van een zonaal veiligheidsplan, valt onder de bevoegdheid van de raad.

Procedure

De agenda van de politieraad wordt openbaar gemaakt op de website.

Contactinfo