Politiecollege en politieraad

De politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen wordt beheerd door een politieraad en een politiecollege. De korpschef heeft de algemene, dagelijkse leiding over het korps. Ook de drie burgemeesters zetelen in het korps.

Politiecollege:

Het politiecollege neemt de taken van de verschillende schepencolleges over voor wat de organisatie en het beheer van het politiekorps betreft.

Voor wat de bestuurlijke politie betreft, blijft elk bestuur bevoegd voor het uitvaardigen van de reglementen en de verordeningen in zijn gemeente. In praktijk worden de politiereglementen evenwel voor gans de zone zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Alain Pardaen, burgemeester van Wetteren - CD&V, voorzitter

Ignace De Baerdemaeker, Burgemeester van Laarne - Open VLD

Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen -SAMEN

Politieraad

In de politieraad van onze zone zetelen 17 raadsleden. Hun mandaat duurt 6 jaar. De politieraad wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de 3 gemeenten die samen de politiezone vormen, op basis van de bevolkingscijfers.

De politieraad van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen bestaat uit 17 raadsleden

 • 9 uit Wetteren
 • 4 uit Laarne,
 • 4 uit Wichelen, 
 • de drie burgemeesters uit de respectievelijke gemeenten.

De burgemeester van Wetteren is voorzitter. De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar, behalve als het over personen gaat. De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor. De politieraad neemt de bevoegdheden van de gemeenteraden over voor wat betreft het personeel, de begroting en elke beslissing die te maken heeft met de werkingsmiddelen, infrastructuur, apparatuur en uitrusting van het korps. Ook het veiligheidsbeleid, onder de vorm van een zonaal veiligheidsplan, valt onder de bevoegdheid van de raad.

Procedure

De agenda van de politieraad wordt openbaar gemaakt op de website.

Contactinfo

 • Gemeentehuis Wetteren

  Rode Heuvel 1
  9230 Wetteren

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 13:00, van 15:00 tot 19:00 (Telefonisch bereikbaar van 9 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur)
  • Morgen open van 09:00 tot 13:00, van 14:00 tot 16:00 (Telefonisch bereikbaar van 9 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur)
  Alle informatie