Plaatsing tijdelijke publiciteitsborden op de gewestwegen

Voor het aanbrengen van tijdelijke publiciteitsborden langsheen gewestwegen is de toelating van de Vlaamse Overheid vereist. Download het aanvraagformulier en voeg het toe bij je aanvraag via de dropbox in het digitaal evenementenloket.

Contactinfo