Parkeerkaart voor personen met een handicap

Maak een afspraak

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone.

In de betalende zone van Wetteren kan u met een parkeerkaart voor personen met een handicap enkel gratis parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Op alle andere parkeerplaatsen is het parkeren betalend. In de blauwe zone mag u met een parkeerkaart voor personen met een handicap onbeperkt en gratis parkeren.

Een vervallen parkeerkaart voor personen met een handicap moet ingeleverd worden. In geval van overlijden moet de parkeerkaart verplicht binnen een termijn van 30 dagen volgend op het overlijden van de kaarthouder door de nabestaanden terugbezorgd worden aan het het gemeentebestuur.

Meer informatie:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen)
 • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • uw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

U kunt de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap
  • Om de parkeerkaart te krijgen moet u eerst een vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten. Na het invullen van de vragenlijst kunt u uw aanvraag indienen. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist. U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99 (elke werkdag van 8u30 tot 12u30, behalve op woensdag)
 • via de sociale dienst van uw ziekenfonds
 • via het onthaalteam van OCMW Wetteren (enkel op afspraak)

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Meebrengen

identiteitskaart en pincode

Bedrag

De parkeerkaart voor personen met een handicap is gratis.

Regelgeving

Maak een afspraak

Contactinfo