Parkeerkaart voor paramedici

Paramedici kunnen een gemeentelijke parkeerkaart voor paramedische beroepen aanvragen door middel van een schriftelijke vraag aan de concessiehouder OPC.

Met de door de concessionaris uitgereikte parkeerkaart én in combinatie met de parkeerschijf kan u maximum één uur parkeren in de betalende zone en bent u vrijgesteld van het betalen van retributie. De parkeerkaart voor paramedici is één jaar geldig.

Voorwaarden

Deze kaart dient gebruikt en uitgereikt te worden onder volgende voorwaarden:

  • De aanvragende zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking oefent een medisch of paramedisch beroep uit en moet door het Riziv of door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn;
  • de parkeerkaart wordt uitgereikt aan personen die een medisch of paramedisch beroep uitoefenen waarvoor huisbezoeken op het grondgebied Wetteren noodzakelijk zijn;
  • de parkeerkaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Daartoe vermeldt de kaart de kentekenplaat van het voertuig waardoor ze geldt, met een maximum van één kentekenplaat;
  • met de door de concessionaris uitgereikte parkeerkaart kunnen deze personen maximum één uur parkeren in de betalende zone en zijn ze vrijgesteld van het betalen van retributie;
  • de parkeerkaart is één jaar geldig en kan jaarlijks vernieuwd worden; 
  • de gebruiker is verplicht de aankomsttijd aan te duiden op de parkeerschijf en deze samen met de uitgereikte parkeerkaart zichtbaar en volledig leesbaar aan te brengen achter de voorruit van het voertuig;
  • indien de parkeerkaart en/of parkeerschijf onvoldoende zichtbaar, niet aanwezig of omgedraaid is, zal hiervoor een retributie uitgeschreven worden;
  • als de maximum parkeerduur wordt overschreden, wordt hiervoor een retributie uitgeschreven;
  • de parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor medische en paramedische interventies en niet voor privé-doeleinden. Bij misbruik zal de kaart geblokkeerd en ingetrokken worden.

Procedure

Via het aanvraagformulier bij OPC, of aan het onthaal van het gemeentehuis. Bezorg je aanvraagdossier per post of per e-mail rechtstreeks aan OPC (Bookmolenstraat 13, of wetteren@parkeren.be).

Uw vraag tot het verkrijgen van een parkeerkaart voor (para)medici wordt onmiddellijk onderzocht door OPC. Indien gunstig wordt de kaart u zo snel mogelijk bezorgd.

Eénmaal per jaar worden alle aanvragen ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. Het schepencollege kan beslissen om uw aanvraag in de toekomst niet meer goed te keuren. U wordt dan van de beslissing van het schepencollege per brief of telefonisch op de hoogte gebracht.

Je kan je parkeerkaart voor paramedici afhalen in de parkingshop van OPC, Bookmolenstraat 13 te Wetteren.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

De voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeerkaart voor paramedici staan bepaald in het "Retributiereglement betreffende het parkeren".

Contactinfo