OverKop

In de villa op het provinciaal domein Den Blakken vind je een OverKophuis. Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen er terecht voor activiteiten of voor een luisterend oor van professionele hulpverleners. 

Wat is een OverKophuis?

Met de opbrengst van Rode Neuzen Dag in 2016 werd in elke Vlaamse provincie een OverKophuis opgericht. In de jaren nadien kwamen daar nog verschillende OverKophuizen bij, waaronder ook een in Wetteren. 

Elke jongere tussen 12 en 25 jaar is er welkom. Ze kunnen er vrijblijvend en gratis deelnemen aan activiteiten en vinden er ook een luisterend oor. Er zijn professionele hulpverleners aanwezig bij wie jongeren terecht kunnen als het even minder goed gaat. Bij OverKop is het helemaal oké om je minder goed te voelen en oké om daarover te praten. 

Praktisch

Het OverKophuis vind je in de villa op het provinciaal domein Den Blakken, Wegvoeringstraat 308 in Wetteren en is elke woensdagnamiddag open van 13.15 tot 17.15 uur. 

Partners

Het OverKop-huis in Wetteren is een samenwerkingsverband tussen Arktos, Homaar, het JAC, het CAW, Samen1plan Scheldekracht, het vrij CLB en GO!CLB, Drugpunt, KARUS, CGG De Drie Stromen, Habbekrats, Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen en het Lokaal Bestuur Wetteren. Het huis krijgt steun van de Vlaamse Overheid.

Contactinfo