Openbaar onderzoek betreffende de opheffing van gemeentewegen

Maak een afspraak

Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de gewestweg N42 om te bouwen tot een primaire weg II type 3 en dit tussen de E40 te Wetteren tot de N46 te Zottegem. De N42 staat in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlaanderen immers als een primaire weg Ii type 3 gecategoriseerd. Primaire wegen zijn wegen die het verkeer naar of rond kleine steden verzamelen. een voorbeeld hiervan is een stedelijke ring.

Als gevolg van deze ombouw worden een aantal buurtwegen doorsneden en dienen ze lokaal opgeheven te worden. Het gaat over de gemeentewegen/buurtwegen nrs 233, 65, 3 (in de Atlas van de Buurtwegen Wetteren gekend als buurtweg 7) en 65 (deels Oosterzele/deels Wetteren)

Hiervoor werd een openbaar onderzoek georganiseerd dat liep vanaf 04 april 2022 tot 05 mei 2022

Procedure

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 maart 2022 het gedeeltelijk opheffen van de gemeentewegen voorlopig vastgesteld.

Het grafisch plan, de motivatienota en het gemeenteraadsbesluit lagen ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, Rode Heuvel 1 te 9230 Wetteren. Je kon ze inzien - na afspraak - op dinsdagnamiddag van 15u tot 16u en op woensdagvoormiddag van 10u tot 12u. Je kan een afspraak maken

  • online, via deze pagina  
  • telefonisch door te bellen naar het nummer 09 369 00 50.

Eventuele bezwaren of opmerkingen werden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegestuurd of tegen afgiftebewijs schriftelijk bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Rode Heuvel 1 te 9230 Wetteren of digitaal verstuurd naar wegen@wetteren.be.

Het grafisch plan kan u hier downloaden alsook de motivatienota en het gemeenteraadsbesluit houdende de voorlopige goedkeuring van deze documenten.

Het grafisch plan dat op de gemeenteraad van Wetteren van woensdag 22 juni 2022 definitief werd goedgekeurd kan u hier downloaden. U vindt hier tevens het genomen gemeenteraadsbesluit. Deze beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2022.

Maak een afspraak

Contactinfo