Omgevingsvergunning

Maak een afspraak

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, milieuvergunning, de socio-economische vergunning en de natuurvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket. 

Een aanvraag moet digitaal als de medewerking van een architect nodig is. Ook andere dossiers dien je bij voorkeur digitaal in. Voor eenvoudige dossiers bestaat er een snelinvoer. 

Afspraak maken

Voor vragen over omgevingsvergunningen, voorbespreking van een ontwerp ... kan je telefonisch een afspraak maken bij team stadsbeleid –  omgevingsvergunningen via het nummer 09 369 00 50.

Voorwaarden

Voor je een aanvraag indient, ga je best eerst na of je een vergunning nodig hebt. Sommige werken zijn vrijgesteld van vergunning, voor sommige werken volstaat een melding. Om zeker te zijn maak je best een afspraak. 

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket (tenzij analoog indienen is toegestaan). 

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten moet je digitaal indienen:

 • Vlaamse projecten en projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen … die horen bij bovenstaande projecten

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Alle lokale dossiers moet je digitaal indienen:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

Analoge aanvragen

Andere dossiertypes mag je nog analoog indienen. Je mag ze op papier of op USB-stick afleveren aan de themabalie tegen afgiftebewijs. Een ambtenaar maakt ze in jouw plaats op tot een omgevingsvergunningsaanvraag.

Om een analoge aanvraag te digitaliseren, betaal je een meerprijs, volgens het belastingsreglement. De meerprijs bedraagt €50 bij een digitaal afschrift na beslissing, of €75 bij een analoog afschrift na beslissing.

Verschillende procedures

De omgevingsvergunning omvat twee verschillende procedures: de vereenvoudigde procedure en de gewone procedure. Bij een vereenvoudigde procedure is er nooit een openbaar onderzoek en duurt de behandeling maximaal 75 dagen (tijd tussen volledig- & ontvankelijkheid en beslissing). Bij een gewone procedure is er altijd een openbaar onderzoek en duurt de behandeling 105 of 120 dagen. 

Voor Wetteren moet je mogelijk enkele specifieke bijlagen toevoegen:

 • Als er een nieuwe rioleringsaansluiting voor afvalwater nodig is moet je het rioleringsformulier (Word) /PDF toevoegen.
 • Als er brandweerplannen bij de aanvraag horen, moet je ook het inlichtingenformulier van de brandweer (Word)(PDF) toevoegen.

Beslissing

Na de beslissing ontvang je een e-mail met het bericht dat de beslissing werd opgeladen in het omgevingsloket. Je kan de beslissing daar inkijken. We versturen geen beslissingen meer per post. 

In het geval van een vergunning gebeurt er een aanplakking van de beslissing. Dat is ook het geval als er een weigering is na een gewone procedure. De aanplakking blijft 30 dagen hangen, na de 35e dag kan je starten met de werken. 

Beroepsprocedure

Je kan tegen een beslissing in beroep gaan bij de hogere overheid, binnen de wettelijk voorziene termijnen en de bijhorende bepalingen. Hoe je beroep kan aantekenen, vind je op het afschrift van de beslissing, op het document van de bekendmaking en in de relevante wetteksten (Decreet Omgevingsvergunning en bijhorend Besluit)

Meebrengen

Om een analoog dossier te digitaliseren, moet je deze informatie aanleveren:

 • Naam en voornaam van de aanvrager of ondernemingsnaam indien van toepassing.
 • Rijksregisternummer en/of ondernemingsnummer.
 • Contactgegevens van de persoon of onderneming: adres, emailadres en telefoonnummer.

De inhoud van het dossier is afhankelijk van de aard van de aanvraag, maar dit heb je minstens nodig:

 • drie kleurenfoto's van je project
 • een inplantingsplan met schaal, noordpijl en afmetingen 
 • een constructietekening (grondplan, geveltekening) 
 • een korte beschrijvende nota

Let erop dat er voldoende afmetingen en/of schaal op de plannen staan. 

Bedrag

Je betaalt een bedrag zoals bepaald in het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 over de 'vaststelling van het belastingsreglement omgevingsvergunning'.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij de gemeente.

De werken mogen niet in strijd zijn met bijvoorbeeld:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraag je best advies bij de gemeente.

Regelgeving

De regelgeving over de procedure is te vinden in het decreet omgevingsvergunning en bijhorende besluit. Die kan je raadplegen op het omgevingsloket.

De inhoudelijke beoordeling van dossiers gebeurt aan de hand van de relevante wetgeving:

Maak een afspraak

Contactinfo