#LUISTERNEKEER

6
feb
2024

In Wetteren is één op zes inwoners tussen 12 en 24 jaar. Ook veel jongeren uit de buurgemeenten komen naar Wetteren voor school of vrije tijd. Wij willen dat hun stem gehoord wordt, zeker in dit verkiezingsjaar. Met de grootscheepse bevraging #ZEGHETNEKEER gaven jongeren hun mening. Op 5 februari presenteerde Team Jeugd van Lokaal Bestuur Wetteren met #LUISTERNEKEER de resultaten van de bevraging en de aanbevelingen om Wetteren jeugdvriendelijker te maken.

2591 jongeren gaven hun mening

Tussen 24 augustus en 15 oktober 2023 voerde Team Jeugd van Lokaal Bestuur Wetteren een grootschalige bevraging uit bij jongeren tussen 12 en 24 jaar. Niet minder dan 2591 jongeren reageerden en gaven hun mening over vrije tijd, publieke ruimte, mentaal welzijn en mobiliteit. De resultaten van deze bevraging zijn geanalyseerd door het Steunpunt Data en Analyse van de provincie Oost-Vlaanderen.

Wat wil de jeugd?

Met #LUISTERNEKEER wil team Jeugd de aandacht trekken van politici en andere gemeentediensten om de noden en wensen van jongeren op de agenda te krijgen. Zo kunnen zij ook de toekomstplannen van de gemeente mee bepalen. Bekijk een samenvatting en lees verder onder het filmpje: 

Mobiliteit
Jongeren zijn de zwakke weggebruikers bij uitstek. Ze verplaatsen zich meestal te voet of met de fiets en voelen zich onveilig in het Wetterse verkeer. De Wegvoeringstraat, de stationsbuurt en de rotonde aan de brug scoren het hoogst op onveiligheid. Ze zijn de wegenwerken beu en vinden dat er te veel werken tegelijk worden uitgevoerd. Zij vragen een verkeersveilig Wetteren met veilige fietsroutes, vooral in de schoolomgevingen en voor en na schooltijd.

Publieke ruimte
Jongeren willen graag meer plekken om te chillen, banken in een groene omgeving, overdekte buitenruimte voor op regendagen of hete zomerdagen en goede openbare sportinfrastructuur zoals voetbal- en basketpleintjes en meer skate-infrastructuur.

Meer dan de helft van de jongeren spreekt minstens 1 keer per week af met leeftijdsgenoten in de publieke ruimte. Jongens doen dat vaker dan meisjes en ze zijn ook meer tevreden over de beschikbare plekken. Meisjes voelen zich iets vaker niet welkom in de publieke ruimte. Tot slot heerst er bij jongeren een groot onveiligheidsgevoel aan het station.

Mentaal welzijn
Jongeren die zich slecht in hun vel voelen vinden dat ze niet voldoende hulp krijgen. Het aanbod aan professionele hulp in Wetteren is weinig gekend. Jongeren willen met een vertrouwenspersoon kunnen praten, ontmoetingsplaatsen om andere jongeren te leren kennen en vragen dat scholen genoeg aandacht hebben voor stress op school en het welzijn van leerlingen.

Wekelijks gebruik van verdovende en stimulerende middelen (alcohol, sigaretten, snus, cannabis en andere illegale drugs) neemt toe met oplopende leeftijd: van 7,8% voor de eerste graad van het secundair onderwijs naar 36,5% in de derde graad. Het gebruik ligt iets hoger bij jongens dan bij meisjes. Algemeen geeft 3% van de jongeren aan wekelijks cannabis of andere illegale drugs te gebruiken.

Vrije tijd
Jongeren zijn tevreden over hun vrije tijd en de meesten vinden dat ze genoeg vrije tijd hebben. Een kwart is lid van een club of vereniging. Ze missen evenementen en activiteiten in Wetteren voor hun leeftijd, maar Wetteren kermis valt wel in de smaak. Ze willen meer stedelijke vibes in het centrum: horecazaken voor jongeren, een aantrekkelijke winkelstraat, maar ook een cinema, een bowling, een trampolinepark of een game-centrum.

Wereldproblemen
Jongeren zijn het meest bezorgd over oorlog. Op de tweede en derde plaats staan armoede in België en klimaatverandering. Bijna één derde van de jongeren schat de toekomst eerder somber in.

Lees hier het volledige rapport

Opgelet, het rapport is een statistische analyse van de meerkeuzevragen uit de jongerenbevraging. De aanbevelingen hierboven zijn ook gebaseerd op een analyse van de open vragen die jongeren konden beantwoorden. Daarom zijn niet alle resultaten en aanbevelingen rechtstreeks uit het rapport te halen.

#DOEHETNEKEER

Het is nu afwachten of de politici de mening van jongeren zullen meenemen in de partijprogramma’s. Na de verkiezingen, wanneer een nieuwe bestuursploeg samen met de gemeentediensten aan een nieuwe meerjarenplan schrijft, wil team Jeugd onder de noemer #DOEHETNEKEER de noden en wensen van jongeren verdedigen.

Contactinfo