Lichtkrant Markt

Online aanvragen

Op de Markt (voor de bibliotheek) staat een lichtkrant. Daarop komen berichten van Lokaal Bestuur Wetteren, maar ook alle erkende Wetterse culturele verenigingen kunnen twee keer per jaar een activiteit aankondigen via de lichtkrant.  

Voorwaarden

Voor wie?

  • Lokaal Bestuur Wetteren
  • Erkende Wetterse verenigingen of verenigingen aangesloten bij adviesraden en de adviesraden zelf. Zij kunnen twee keer per jaar een boodschap laten verschijnen, als het de gemeentelijke berichtgeving niet in het gedrang brengt.
  • De lichtkrant is niet bedoeld voor individuele handelaars en ondernemers, politieke partijen en onderwijsinstellingen.

Welke boodschappen?

  • Gemeentelijke informatie: vacatures, eigen activiteiten, boodschappen van de politie, wegenwerken, aankondiging gemeenteraad,
  • Verenigingen/adviesraden: aankondigen van activiteiten die toegankelijk zijn voor een breed publiek en die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Wetteren (of vertrekken van daaruit).

Welke berichten kunnen niet?

  • Berichten met een direct wervend politiek, religieus of ideologisch karakter.
  • Boodschappen die indruisen tegen de wet (beledigend of tegen de goede zeden...).

Procedure

Hoe aanvragen?

Vraag online een bericht aan of via e-mail naar lichtkrant@wetteren.be. Doet dat uiterlijk 10 dagen voor de gewenste verschijning.  

Vorm van het bericht

Een bericht bestaat uit maximaal 6 lijnen van 16 karakters (een spatie is ook een karakter). We kijken je bericht na en passen het eventueel taalkundig aan. De organiserende vereniging moet vermeld worden in het bericht.

Wanneer verschijnen berichten?

Berichten kunnen maximaal twee weken op de lichtkrant staan. In principe zijn dat de twee weken voor de activiteit. Als het nodig is, kunnen we zelf de termijn inkorten of aanpassen.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Noodboodschappen voor de veiligheid van de burgers hebben absolute voorrang. De burgemeester of zijn vervanger beslissen daarover bij milieurampen, wateroverlast, ongevallen, gevaarsituaties bij brand ...

Informatie van Lokaal Bestuur Wetteren en de openbare diensten gaat voor op de informatie van verenigingen en adviesraden.

Online aanvragen

Contactinfo