Lichtkrant Markt

Online aanvragen

Voor de bib en De Poort staat een lichtkrant. Deze is in de eerste plaats bedoeld voor berichten van de gemeente, sociaal huis, AGB, .... Echter, alle erkende of aangesloten Wetterse culturele verenigingen kunnen twee keer per jaar een activiteit aankondigen langs deze weg. 

Vul het aanvraagformulier in via de online aanvraag en verstuur het.

Hou er bij uw aanvraag rekening mee dat de tekst goed leesbaar moet zijn. Een lege regel zorgt voor een betere leesbaarheid dan een volgepropte tekst.

De precieze regels over het aanvragen van een publicatie kunt u lezen in het document 'richtlijn voor de Lichtkrant'.

Voorwaarden

Reglement Lichtkrant

Voor wie?

1. Gemeente, Sociaal Huis, openbare diensten

2. In tweede instantie krijgen erkende Wetterse verenigingen of verenigingen aangesloten bij adviesraden en de adviesraden zelf twee keer per jaar de kans om een boodschap te laten verschijnen, voor zover dit de gemeentelijke berichtgeving niet in het gedrang brengt.

3. De lichtkrant is niet bedoeld voor individuele handelaars en ondernemers, politieke partijen en onderwijsinstellingen.

Welke boodschappen?

Gemeentelijke informatie: vacatures, eigen activiteiten, boodschappen van de politie, wegenwerken, aankondiging gemeenteraad, … Verenigingen/adviesraden: Enkel aankondigen van activiteiten die toegankelijk zijn voor een breed publiek (activiteiten die uitsluitend bestemd zijn voor eigen leden worden niet opgenomen), en die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Wetteren (of vertrekken van daaruit).

Welke berichten kunnen niet?

Berichten met een direct wervend politiek, religieus of ideologisch karakter, boodschappen die indruisen tegen de wet (beledigend of tegen de goede zeden...).

Procedure

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier om een bericht te laten verschijnen dient u uiterlijk 10 dagen voor de gewenste verschijning in met een briefje, per mail of (bij voorkeur) via het digitaal loket bij de gemeentelijke bibliotheek (lichtkrant@wetteren.be). De formulieren vindt u in de bibliotheek en op de website (onder Bibliotheek en onder het Digitaal Loket). Op dit formulier vult u de gewenste tekst in, met naam en telefoonnummer van een contactpersoon, en de naam van de vereniging of dienst. De dienst communicatie staat in voor de inhoudelijke controle en vormgeving van de aankondigingen.

Vorm van het bericht

Een bericht bestaat uit maximum 6 lijnen van 16 karakters (een spatie is ook een karakter). De communicatieambtenaar zal uw bericht nakijken en indien nodig redactioneel of taalkundig aanpassen. De organiserende vereniging moet vermeld worden in het bericht.

Wanneer verschijnen berichten ?

Berichten kunnen maximaal twee weken op de lichtkrant vermeld staan. In principe is dit steeds twee weken voorafgaand de activiteit. Wanneer noodzakelijk of wanneer er te veel vraag is, kan de communicatieambtenaar deze termijn inkorten of aanpassen.

Bedrag

Deze dienst is gratis. 

Uitzonderingen

Voorrangsregels

Noodprocedures ten behoeve van de veiligheid van de burgers hebben absolute voorrang en worden beslist door de burgemeester of zijn vervanger (milieurampen, wateroverlast, ongevallen, gevaarsituaties bij brand enzovoort).

Informatie van het gemeentebestuur, het Sociaal Huis en de openbare diensten gaat voor op de informatie van verenigingen en adviesraden.

Online aanvragen

Contactinfo