Laatste wilsbeschikking

Online aanvragen

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten registreren in de laatste wilsbeschikking op de dienst Burgerzaken van de gemeente van uw woonplaats.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

 • of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • of u een uitvaartcontract hebt

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voorwaarden

Meerderjarig zijn of vergezeld zijn van een wettige vertegenwoordiger.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?

U biedt zich persoonlijk aan bij de Dienst Burgerzaken en laat uw keuze registreren in het rijksregister, u ontvangt hiervan een bewijs. U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

U kan ook kiezen om online de aanvraag in te dienen. U zal het aanvraagformulier samen met een ontvangstbewijs per post thuis opgestuurd krijgen. Het aanvraagfomulier dient u ondertekend terug te sturen naar het gemeentebestuur, samen met een kopie van uw identiteitskaart. Dit kan per post, ofwel per mail.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

U kunt kiezen voor begraving of crematie. U kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de as:
  • in een strooiweide op een begraafplaats
  • in de Belgische territoriale zee
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kunt u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Opgelet: als u geen keuze van ritueel hebt aangeduid in uw laatste wilsbeschikking, wil dat niet zeggen dat u expliciet aangeeft dat u geen ritueel wenst. Daarvoor maakt u best een aparte verklaring op, bv. bij een notaris.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de Dienst Burgerzaken. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Echter, bij het einde van deze bewaring moet de as worden:

 • uitgestrooid
 • begraven
 • ofwel bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.

Meebrengen

Geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Online aanvragen

Contactinfo