Kunstgrasvelden op Dasseveld en Kapellekouter

24
mei
2023

We investeren in twee kunstgrasvelden: een in Sportpark Dasseveld en een andere in sportsite Kapellekouter. Na een zoektocht van 8 jaar, is het voorbije jaar hard gewerkt aan de concrete voorbereiding en komt er deze zomer schot in de zaak. De grondwerken op beide sportsites worden voor het bouwverlof opgestart. Ook al zijn het gelijkaardige investeringen voor beide kunstgrasvelden, toch pakken we elk terrein anders aan  omwille van de ligging en de ruimtelijke mogelijkheden.

Sportsite Kapellekouter

Op site Kapellekouter is KVVE Massemen actief. Met wandelvoetbal voor de ouderen, G-voetbal en een uitgebreide jeugdwerking naast het reguliere aanbod van een voetbalclub is de nood aan een ingreep zeer hoog. Omwille van de beperkte ruimtelijke mogelijkheden op deze site kiezen we ervoor om hier een echte voetbalsite van te maken, ook voor de toekomst. Het A-terrein, een van de twee bestaande terreinen, vormen we om tot een kunstgrasveld. Zo moet de club met twee terreinen en 300 leden in staat zijn om het hele jaar door kwaliteitsvolle infrastructuur aan te bieden.

KVVE Massemen krijgt Kapellekouter in erfpacht

De club krijgt de site Kapellekouter in erfpacht voor de komende 30 jaar. Het is de bedoeling om de club alles zelf zo kwalitatief mogelijk te laten uitbouwen, inclusief een nieuw sanitair gebouw. Tegelijk willen we dat – naast de werking van KVE Massemen - ook andere gebruikers, zoals scholen, het kunstgrasveld kunnen gebruiken.

Archeologisch onderzoek

De archeologische onderzoeken op Kapellekouter zijn nu afgerond. Het terrein is helemaal omgewoeld, en volgens het archeologiebureau zijn er te weinig relevante vondsten. Zij zullen het Agentschap Onroerend Erfgoed adviseren om de terreinen vrij te geven zodat de werken kunnen aangevat worden. Deze beslissing valt begin juni 2023.

Site Dasseveld

Ook op de site Dasseveld was er een grote vraag naar een kunstgrasveld. Sommige voetbalvelden zijn vaak onbespeelbaar in de wintermaanden of vragen om heel veel water in droge periodes. Gezien de ligging en de ruimtelijke mogelijkheden wordt hier de kaart getrokken van een echt sportpark gericht op de toekomst.

Voor Dasseveld investeren we in het kunstgrasveld zodat minstens één terrein altijd goed bespeelbaar is voor RFC Wetteren, zomer én winter. Het A-terrein van RFC Wetteren zal daardoor ook veel beter benut worden. Daarnaast investeren we in een hockeyveld, zetten we een samenwerking op met Tennisclub Standaard Wetteren voor een uitbreiding van de club met padelterreinen, bekijken we de vernieuwing van het kantinegebouw en een aangepaste locatie voor Speelplein Wesp. We hebben veel toekomstplannen. In samenwerking met hockey Vlaanderen start deze week op woensdagnamiddag een eerste lessenreeks hockey. De federatie heeft ervaring met het opstarten van zo’n lessenreeks om zo een nieuwe club leven in te blazen. Zo wil de federatie een blinde vlek in Vlaanderen invullen.

RUP site Dasseveld

De aanleg van het hockeyveld is nog niet voor het eerste jaar. Deze zomer wordt een studiebureau aangesteld om een RUP op te maken voor de volledige site. Zo kunnen we alle functies - die we een plaats willen geven op en rond het domein - ruimtelijk goed indelen en aanpakken. En tegelijk kunnen we zo de visie rond een gemeentelijk multifunctioneel sportpark grondig uitwerken.

Contactinfo