Kuisen van overwelfde grachten

Overwelfde grachten dienen verplicht onderhouden te worden door de aangelande. Hij is verplicht de overwelving te ruimen en vrij te houden van alle obstakels die een goede afwatering verhinderen. Het gemeentebestuur kan dit ook doen, mits financiële tussenkomst van de eigenaar.

Voorwaarden

De vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger mag, door het aanbrengen van de overwelving, nooit de goede afwatering van derden in het gedrang brengen of wijzigingen. Hij is eveneens verplicht in de landelijke gebieden, in geval er geen verharding wordt voorzien over de overwelving, de wegberm in een goede staat te onderhouden zodat steeds een gelijkaardig dwarsprofiel van de weg en berm wordt aangehouden.

Procedure

Indien u wenst dat de gemeente de overwelfde gracht onderhoudt, dient u dit schriftelijk aan te vragen bij het gemeentebestuur

Meebrengen

  • Foto's van de te ruimen overwelving
  • Plannetje met de exacte locatie van de overwelving

Bedrag

U betaalt 30 euro per lopende meter.

Regelgeving

Contactinfo