Kinderrechten

De kinderrechten zijn er voor iedereen die jonger van 18 jaar is. In deze kinderrechten staat hoe we met kinderen moeten omgaan. Je hebt als kind heel veel verschillende rechten, die er allemaal voor moeten zorgen dat je veilig en beschermd kunt opgroeien en alle kansen krijgt om dit te doen. De kinderrechten gaan over verschillende dingen: over wat je ouders moeten doen, wat de overheid moet doen, maar ook waar je tegen beschermd moet worden.

De kinderrechten zijn er voor alle kinderen, niet alleen in België. Op 20 november 1989 nam de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ aan. Ook België helpt mee om dit verdrag te realiseren, net zoals bijna alle landen in de wereld. Omdat we hier aan meehelpen, moeten we ons aan de regels houden in het verdrag en zorgen dat elke wet past bij wat er in het verdrag staat.

In de Bende van P vind je veel meer informatie over je rechten. Doe zeker ook de testjes in het boekje. Graag een fysiek boekje? Mail naar jeugddienst@wetteren.be of stuur een berichtje via Facebook naar ‘De jeugd van Wetteren’.

Ben jij benieuwd naar jouw rechten? Of heb je het gevoel dat je niet correct behandeld wordt? Deze sites kunnen je meer info geven of helpen.

www.kinderrechten.be Je voelt je niet correct behandeld? Je hebt een klacht over je rechten? Je zit vast? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissa­riaat helpt jou verder.

www.tzitemzo.be Aan tZitemzo kan je alle vragen stellen over kinderrechten. Maar ook over de Belgische wet en kinderen. Hier vind je dus veel info, maar kun je ook vragen stellen.

www.awel.be  Awel luistert naar kinderen en jongeren met een vraag.

kinderrechten

Dit zijn de kinderrechten. © Unicef

Contactinfo