Kinderopvang (jonger dan 3 jaar) - Onthaalouders

De Dienst voor Onthaalouders - erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin - biedt via onthaalouders dagopvang, verzorging en een zinvolle dagbesteding aan voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, dit in een huiselijke omgeving.

Occasioneel kunnen ook kinderen tot 12 jaar buiten de schooluren en tijdens vakantieperiodes opgevangen worden.

De Dienst voor Onthaalouders voorziet tevens in coaching, begeleiding en administratieve ondersteuning van alle aangesloten onthaalouders.

Kinderen worden opgevangen in een huiselijke, kindvriendelijke en stimulerende omgeving. De onthaalouders besteden hierbij de nodige aandacht aan de algemene ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van ieder individueel kind in de opvang.

De dagelijkse opvang krijgt mee vorm door de actieve inbreng van de ouders. Ouders en onthaalouders samen vormen immers partners om tot een kwalitatieve opvang te kunnen komen.

Individuele onthaalouders

Individuele onthaalouders bieden kleinschalige opvang in hun gezinswoning.
De opvanguren variëren van 6u45 tot 18u00.

Verantwoordelijke: Anneleen Van Malderen - tel. 09 366 71 40 - anneleen.vanmalderen@wetteren.be.

Samenwerkende onthaalouders

Samenwerkende onthaalouders bieden opvang aan gemiddeld 14 à 15 kinderen in een door hen gehuurde woning.

De opvanguren variëren van 6u15 tot 18u00.

Verantwoordelijke: Greet Geryl - tel. 09 365 40 92 - greet.geryl@wetteren.be.

Voorwaarden

De Dienst voor Onthaalouders voorziet uitsluitend opvang voor: 

  • baby's en peuters tussen 0 en 3 jaar die nog niet naar de basisschool kunnen; en
  • eventueel aangevuld met buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen tot het einde van de basisschool.

De opvang kan pas starten na inschrijving bij de Dienst voor Onthaalouders.

Procedure

Gelieve uw opvangvraag te registreren via het loket kinderopvang

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de verantwoordelijken: 

Hieronder vindt u enkele nuttige documenten:

Bedrag

De berekening van de dagprijs gebeurt op basis van het inkomen (inkomenstarief). Meer info vindt u terug op de site van Kind & Gezin.

Contactinfo