Onthaalouders

De Dienst voor Onthaalouders is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin en biedt via onthaalouders dagopvang, verzorging en een zinvolle dagbesteding aan voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, in een huiselijke omgeving. Occasioneel kunnen ook kinderen tot 12 jaar buiten de schooluren en tijdens vakantieperiodes bij onthaalouders terecht.

De kinderen komen terecht in een huiselijke, kindvriendelijke en stimulerende omgeving. De onthaalouders besteden de nodige aandacht aan de algemene ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind in de opvang. De actieve inbreng van de ouders geeft de opvang mee vorm. Ouders en onthaalouders zijn partners om tot een kwalitatieve opvang te komen.

Individuele onthaalouders

Individuele onthaalouders bieden kleinschalige opvang in hun gezinswoning. De opvanguren variëren van 6u45 tot 18u00.

Verantwoordelijke: Anneleen Van Malderen - 09 366 71 40 - anneleen.vanmalderen@wetteren.be.

Samenwerkende onthaalouders

Samenwerkende onthaalouders bieden opvang aan gemiddeld 15 kinderen in een door hen gehuurde woning. De opvanguren variëren van 6u15 tot 18u00.

Verantwoordelijke: Greet Geryl - 09 365 40 92 - greet.geryl@wetteren.be.

Procedure

Registreer je opvangvraag via het loket kinderopvang

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de verantwoordelijken: 

Bedrag

De dagprijs is gebaseerd op je inkomen (inkomenstarief). Meer informatie over het inkomenstarief vind je op de website van Kind & Gezin.

Regelgeving

Contactinfo